Skorna på från 1 december

Precis som de senaste vintrarna gäller ett generellt barfotaförbud på alla landets travbanor, nu mellan 1 december 2020 och 28 februari 2021. För tvååriga hästar gäller barfotaförbudet självklart fortfarande året runt.


Definitionen av vad som är ett godkänt beslag under perioden är den samma som tidigare, alltså att det ska vara: en sko som täcker hela bärranden, alternativt höjer hela bärranden från marken som exempelvis päronsko, flappsko eller tåöppen sko. Plastad hov eller tåsko i kombination med plastad hov är inte godkänt.

Du som tränare behöver tänka på följande under perioden:

  • Du behöver inte rapportera in skoinfo på inskrivningen, alla system kommer ha skor runt om som normalläge under förbudstiden. 
  • Beslagen på alla segrande hästar kommer att kontrolleras efter loppet och dessutom genomförs det stickprovskontroller bland övriga hästar både före och efter loppet. Precis som i fjol kommer samtliga hästar i STL-loppen kontrolleras före start. Om en häst saknar beslag på någon eller några hovar beslutar måldomarnämnden om hästen ej varit startberättigad. Om så är fallet kommer hästen att fråndömas eventuellt vunnet pris. Detta kommer dock inte ha någon påverkan på totoresultatet. 
  • Om någon skulle bryta mot förbudet vid enstaka tillfällen kommer tränaren att få 5 000 kronor i böter. Om det sker vid upprepade tillfällen kommer tränaren anmälas till STAD (enligt §71 i tävlingsreglementet).

Mer information om godkända beslag under perioden finns nedan.