Så ändras resultaten i Propulsions lopp – lista på berörda hästar

Propulsion diskvalificeras i efterhand i alla svenska lopp hästen startat i. Resultatet ändras och bakomvarande hästar får därmed en bättre placering. Berörda hästägare kommer att få rätt prispengar utbetalda under december. Här kan du läsa hur detta går till praktiskt, samt en lista på berörda hästar.


I och med att Propulsion diskvalificeras i efterhand i alla hans starter i Sverige kommer resultaten i loppen att ändras. Alla de hästar som kom i mål bakom Propulsion flyttas upp ett steg i resultatlistan. Här är frågor och svar kring detta.

I vilka lopp kommer Propulsion att diskvalificeras?
Det svenska regelverket säger att Propulsion kommer att diskvalificeras i efterhand i alla starter han tävlat i Sverige.

Vad händer med Propulsions resultatrad och prissumma?
I de svenska loppen kommer Propulsions resultat att registreras som diskvalificerad "fråndömd", och hans prissumma kommer att tas bort.

Vilka hästar kommer få förändrade resultat?
Resultatlistorna påverkas i samtliga 45 svenska lopp som Propulsion deltaget i. 137 hästar är berörda i sammanlagt 245 starter. Längst ner på sidan kan du hämta en lista på de 137 hästarna.

Vad händer med en häst som nu flyttas upp i resultatlistan?
Hästen kommer att få sina resultat, sina årsrader och prissumma förändrad.

När görs korrigeringen av hästarnas resultatrader?
Vi har redan börjat den processen under torsdagen, och vi räknar med att vara klara med samtliga resultatlistor inom en vecka. Tränarna till de berörda 137 hästarna bör således vara beredda på att startprissumman höjs på den aktuella hästen.

Får hästägarna till de 137 berörda hästarna sina rättmätiga prispengar i efterhand?
Ja, de hästägarna som ägde hästen vid starttillfället får de prispengar de är berättigade till.

Hur går utbetalning till? Måste hästägarna göra något?
De svenska hästägarna måste inte göra något aktivt. Prispengarna betalas ut via Svensk Travsport under december. För utländska hästägare (i de svenska loppen) gäller samma rutiner som vid prisutbetalningar i ordinarie lopp, där berörda utländska hästägare måste meddela kontouppgifter med mera till Svensk Travsport.

Får även uppfödarna höjda uppfödarpremier i efterhand?
Ja, de uppfödarna till de hästar som är berättigade till svenska uppfödarpremier, kommer att få extra pengar utbetalda i december eller januari. Detta kommer att ske automatiskt via Svensk Travsport – uppfödarna behöver inte aktivt göra något.

Hur blir det i utländska lopp där Propulsion startat?
Att tävla med en nervsnittad häst i Europa är inte tillåtet enligt UET:s regler. Svensk Travsport har idag informerat UET om beslutet och hur vi i Sverige hanterar Propulsions starter. Därefter är det respektive lands regler som avgör, om Propulsion blir diskvalificerad eller inte och hur de travförbunden hanterar eventuella resultatkorrigeringar och utbetalning av prispengar.

Påverkas spelresultaten i loppen hos ATG?
Nej. Enligt ATG:s totobestämmelser påverkas inte totoresultatet i ett lopp av en eventuell diskvalifikation i efterhand.