Foto: Svensk Travsport

Så ska Travsverige visa vägen mot framtidens organisation

Nu startar Rådslagen om travsportens organisation. Travsällskapen, de aktiva och andra intressenter landet runt ska diskutera travsportens utmaningar, möjligheter och framtid. Jag kommer själv delta på flera av Rådslagen och jag ser verkligen fram emot att ta del av diskussionerna.


Två år av utredningar och delbeslut ligger till grund för Rådslaget. Så här långt har samtalen förts i en ganska liten krets i förtroenderåd, fullmäktige och i samrådsmöten. Nu vidgas diskussionerna på ett unikt sätt. Sällskapens och intresseorganisationernas medlemmar och andra intresserade bjuds in till Rådslaget. Jag hoppas verkligen att många tar möjligheten att vara med och påverka. Inte minst ungdomarna har en viktig roll här!

Rådslaget kommer arbeta i en strukturerad process där uttalade frågeställningar diskuteras och dokumenteras. Det övergripande syftet är att resonera kring om den nuvarande federativa organisationsformen eller en mer koncernliknade struktur är bäst lämpad för oss alla och för hela travsportens framtida utveckling.

Rådslaget är transparent och alla kan följa vad som sker i mötena på andra platser och de frågor som väcks kommer inkluderas i den fortsatta processen. Förhoppningsvis kan vi nå fram till en gemensam bild av hur den svenska travsporten ska drivas för fortsatt stark konkurrenskraft och utveckling. Det tål att upprepas att det är travsällskapen och basorganisationerna som har ägaransvaret och yttersta beslutet.

Öppning för 500 i publiken?

Vi har varit många som hoppats kunna öppna våra tävlingar för upp till 500 besökare från och med den 1 oktober. Dessvärre har smittspridningen i världen och Sverige tagit fart igen och regeringen avvaktar med beslut om lättnaden för 50 personers-gränsen. Krisen är inte över.

En liten öppning kom dock under tisdagen. Regeringen meddelade att de planerar för ett undantag gällande arrangemang med sittande publik. Undantaget möjliggör för arrangemang med upp till 500 personer där publiken sitter på en meters avstånd från varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd. Ett beslut om detta ska tas den 8 oktober och kan börja gälla från och med den 15 oktober. Smittläget den närmaste tiden avgör.

Låt oss hoppas att vi äntligen ska kunna öppna våra arenor och tillsammans med banorna tar vi nu fram olika scenarier för hur det ska gå till på ett säkert sätt. Tills vi vet mer är förutsättningarna för oss inom svensk travsport dock de samma som tidigare. Stallbacken är en arbetsplats, publikplatserna är stängda och banornas restauranger är en lokal fråga som kommun, Länsstyrelse och Polis råder över. Vi fortsätter att tillsammans hålla igång verksamheten på samma fantastiska sätt som vi gjort sedan mars.

Så till något helt annat. Förbundet har startat arbetet med att rekrytera en chefsjurist som är en ny funktion. Det är en nödvändig förstärkning för att möta det ökade tryck och allt fler ärenden som vi hanterar. Chefsjuristen kommer jobba ihop med vår förbundsjurist och det skapar resurser för såväl det strategiska som operativa arbetet.

Stor travsport varje vecka

Solvallas kriteriehelg var en stor manifestation av den svenska travsportens lysande unga hästar. På lördag riktas intresset norrut mot Svenska Travligan i Skellefteå som kryddas av Stig Lindmarks Styrkeprov, banans hyllning till sin legendariske tränare.

Därefter ser jag fram mot Åbys SM-fest den 10 oktober. Att vinna SM är något speciellt inom alla idrotter och tävlingarna är något som vi som förbund känner lite extra delägarskap i. Åby samlar nu sju SM-lopp under sina vingar och det känns naturligt att alla SM-vinnare kan koras under samma tävlingsdag: Svenskt Mästerskap, Sto-SM, Ungdoms-SM, Amatör-SM, Dam-SM, Monté-SM och Montéryttar-SM.

/Maria

Publicerad torsdag 1 oktober 2020. kundtjanst@travsport.se