Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Utredning klar: Propulsions 45 starter i Sverige ogiltigförklaras

Efter Elitloppet den 31 maj 2020 framkom uppgifter om att vinnaren Propulsion som tränas av Daniel Redén var nervsnittad innan hästen importerades till Sverige 2015. I dag presenterade Svensk Travsport en utredning som visar att Propulsion tävlat nervsnittad vilket är otillåtet och innebär att hästens 45 starter i Sverige ogiltigförklaras, resultatlistorna korrigeras och prispengarna återkrävs från ägaren stall Zet. Svensk Travsport kommer under december betala ut mellanskillnaden till dem som ägt efterföljande hästar i resultatlistan. Vi kommer informera UET om att hästen är nervsnittad.


– Den situation vi nu har att hantera är oerhört tråkig för alla parter och för travsporten i stort. Det är en mängd händelser, situationer och människor i både USA och Sverige som på olika sätt har varit en del av ärendet, säger Maria Croon, VD Svensk Travsport.

– Eftersom hästen är nervsnittad har den inte varit startberättigad, trots det har den deltagit i ett antal tävlingar. Ärendet lämnas vidare till en av travsportens beslutande organ Ansvarsnämnden för prövning av tränarens ansvar, säger Maria Croon.

Svensk Travsports hantering av importärendet för Propulsion

Svensk Travsport initierade också i juni 2020 en oberoende granskning av förbundets hantering av importärendet gällande Propulsion.

– Förbundet borde ha uppmärksammat informationen om att Propulsion var nervsnittad och hanterat den, även om det varken förekommit ett liknande ärende tidigare eller senare. Svensk Travsport vidtar nu en rad olika åtgärder för att förändra och tydliggöra regelstyrning, förbättra interna processer och säkerställa att systemstödet och behörigheter speglar verksamhetsbehoven, säger Maria Croon.

Avelsvärderingsnämnden om Propulsion

Med anledning av att det klargjorts att Propulsion är nervsnittad konstaterar Avelsvärderingsnämnden att Propulsion vid besiktningen behandlats i strid mot antidopningsreglerna. Avelsvärderingsnämnden ogiltigförklarar och undanröjer därför beslutet om avelsvärdering av Propulsion. Beslutet kan överklagas till besvärsnämnden. Som tidigare meddelats påverkas inte avkommor till Propulsion som föds under 2021 eller fötts tidigare.

Publicerad den 29 oktober 2020. kundtjanst@travsport.se