Fler betäckta ston i Coronatider och avelskartan i förändring

Årets avelssäsong visar på positiva förändringar jämfört med de senaste åren med en ökning från i fjol med 209 ston och från bottenåren 2013–2014 med drygt 400 ston. Antalet ston per i Sverige uppstallad hingst har ökat från 24 till nästan 31 ston på ett år, vilket är den högsta noteringen sedan 2010. På bilden Readly Express, en av tre hingstar som betäckte maximala 150 ston.


– Efter den stora nedgången på cirka 20 procent 2010–2013 har antalet betäckta ston stabiliserat sig och till och med ökat något 2020 trots Corona. På varmblodssidan har i år 3 717 (3 559, 2019) betäckningar redovisats i Sverige och 925 (874, 2019) ston aviserat att det betäckts i andra länder, vilket totalt gör 4 642 att jämföra med 4 433 under 2019, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

Betäckningssiffrorna är aldrig helt exakta då de kan ändra sig lite med kompletteringar av språngrullor och redovisning av betäckningar utomlands. Travaveln är global vilket innebär att såväl semin som hästar flyttas och importeras. Att allt fler betäcker sina ston utomlands gör också att betäckningssiffrorna är lite mer svåröverskådliga då de svenska språngrullorna måste kompletteras med betäckningar gjorda i andra länder.

Svenska avelshingstar populära i år igen

Tre hingstar har i år betäckt maximala 150 ston, varav två är svenskfödda. Elithingsten Maharajah har för femte året i rad full bok. Maharajah har dessutom varit mycket populär i andra länder och han torde vara en av världens mest nyttjade travavelshingstar även 2020. Även svenskfödde Readly Express som har sin första treårskull på banorna har full bok med 150 ston. Såväl Maharajah och Readly Express har vunnit det mesta som går att vinna på tävlingsbanorna i form av Derby, Kriterium, Europaderby och inte minst Prix d'Amérique och framgångarna fortsätter även i avelsboxen.

Maximala 150 ston lockade även den udda härstammade Googoo Gaagaa efter passgångarhingsten Cam’s Rocket. Det är knappast överraskande att han är populär efter en uppseendeväckande avelsstart med vinnare av Uppfödningslöpningen, Kriteriet och Derbyt i en kull på 26 avkommor. Inte heller Maharajahs popularitet förvånar då hans avkommors framgångar belönat honom med utmärkelsen Elithingst. Att Readly Express lockat full bok kan tillskrivas en lovande avelsstart då hans äldsta kull är tre år, som ofta är något av ett kritiskt "bevisår" för en avelshingst.

Ytterligare fem hingstar har fler än hundra ston: S.J.'s Caviar (139 ston), Propulsion (138 ston), Hard Livin (119 ston), Nuncio (111 ston) och Executive Caviar (106 ston). Detta innebär att det är totalt åtta hingstar som jämfört med fjolårets sju lockade 100 ston eller fler.

Antalet avelshingstar i Sverige minskade från 120 till 101 medan de utlandsstationerade ökade till 55 (48 i fjol). De ökade betäckningssiffrorna resulterar därmed i fler betäckta ston per hingst uppstallad i landet till 30,7 ston/hingst. Som nämnts är det den högsta noteringen på mer än 10 år. Antalet ston per i utlandet uppstallad hingst var 11,2 vilket däremot är en minskning för tredje året i rad.

Lite annorlunda blod och svenskfödda hingstar vinner mark?

Bland de mest använda hingstarna återfinns alltså passgångarstammade Googoo Gaagaa samt S.J.’s Caviar e. S.J.'s Photo och två söner till honom som alla representerar lite annorlunda blodslinjer på fädernet i en population där många är släkt med varandra och inavelskoefficienten hög. Sex av årets derbyfinalister härstammar också från dessa hingstar varav fyra var fallna efter Googoo Gaagaa.

– Den trend som blivit tydlig under senare år att i Sverige uppstallade populära hingstar i hög grad skickar sperma utomlands tycks fortsätta. Det visar att vi har internationellt eftertraktade avelshingstar och mycket hög kvalitet på vår travavel. Från att i hög grad varit en importerande nation när det gäller avelsmaterial tycks nu glädjande nog svensk avel ta en allt större del av den internationella marknaden, säger Christina Olsson.

Global travavel

Blod från Muscle Hill och Ready Cash dominerar den internationella avelsscenen för närvarande och de är också mycket populära hos de svenska stoägarna. Under året har 16 söner förutom Muscle Hill själv använts i Sverige. Ready Cash har haft 13 söner verksamma i Sverige och till det kan läggas ett antal svenska ston seminerade i Frankrike med blod från franska avelsgiganten Ready Cash.

– Den utländska marknaden ökar totalt sett då antalet svenska ston som betäcks utomlands ökat påtagligt under senare år och de utgör nu en betydande andel. Även om utvecklingen verkat stannat av så är det en lite ökning även 2020. Travaveln är internationell och stoägarna vill använda de hingstar de önskar oavsett var de befinner sig eller hur de finns tillgängliga, säger Christina Olsson.

Det verkar som det sker en förskjutning från användning av transporterad importsperma till att transportera stona utomlands till hingstarna. Det finns förstås ett antal tänkbara orsaker till detta. Några stora svenska uppfödare har också etablerat sin stuteriverksamhet utomlands och intresset för svensk avel och sport torde också öka med vikande förutsättningar i andra länder.

Det handlar framförallt om export för avel till Frankrike där antalet svenska ston som rapporterat att de betäcks i Frankrike ökat påtagligt under senare år. Ett antal svenska stoägare har också sina ston uppstallade i Frankrike för att lättare kunna nyttja de mest populära franska hingstarna. Totalt är det nästan 400 ston där ägarna under året meddelat stoet är utförd för avel till Frankrike vilket är något färre än 2019 (-15 ston). Att mycket attraktiva franska hingstar som till exempel championhingsten Ready Cash och flera av hans söner inte skickar semin utan intresserade stoägare måste skicka ner sina ston är förstås en mycket stor bidragande orsak till detta. Under 2020 har som brukligt ett antal franska hingstar verkat i Sverige via fryst semin och några av dem är också glädjande nog söner till Ready Cash.

Betäckningsstatistiken för kallblodstravare sammanställs i samverkan med Norge och redovisas därför som vanligt senare.