Foto: Johanna Frieberg

Hästen, Folkhälsan och Agenda 2030

Så hette en kunskap- och inspirationsdag som Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genomförde i Nyköping igår onsdag. Fokus var på barn och ungas psykiska hälsa. – Fantastiskt vilken skillnad hästar kan göra, men också hur viktigt det är att arbetet blir rätt. Ingen lämnas oberörd av det som berättades sa Helena Gärtner från Svensk Travsport, som följde dagen i ett webbinarium.


Inspirationsdagen ”Hästen, Folkhälsan och Agenda 2030” sätter fokus på att förebyggande insatser med hästen som hälsokraft främjar barn och ungas psykiska välmående. Vilket ligger helt i linje med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) nya strategiplan där Hästen och Folkhälsan är ett prioriterat område. Så kunde man läsa i inbjudan från HNS.

– Vi upplever ett ökat intresse för hur hästen på olika sätt kan bidra med läkande krafter till människors hälsa, säger Karolina Lagerlund, VD på HNS. Det finns en rad goda exempel från verkligheten och via denna dag hoppas vi fler kan ta del av kunskapen och inspireras till gränsöverskridande samverkan med hästen som utgångspunkt fortsatte Karolina.

En lång rad av föredrag visade just på de goda exemplen, där hästen alltid hjälpte människor till en ny nivå. Dagen avslutades sedan med ett panelsamtal.

– Vi tänker kanske inte i dessa banor så ofta inom travsporten idag, men jag är övertygad om att om vi bara skrapar lite på ytan så finns det säkert många goda exempel också inom travsporten. Hästen tillför så mycket oavsett ras och travsporten kan ha potential att ta en större roll framöver säger Helena Gärtner avslutningsvis.

Har ni en verksamhet igång med hästen som hälsokraft får ni gärna höra av er.

Vill du läsa mer titta längre ner på denna sida.

På bilden: Föreläsare från vänster: Catharina Carlsson - Universitetslektor Linköpings Universitet föreläste om "Stallet som samtalsrum vid självskadebeteende". Eva-Lena Rehn, Specialpedagog Learnimal, föreläste om "Hästunderstödda insatser ur ett specialpedagogiskt perspektiv". Anne Källgren, Kyrsta häst, föreläste om "Hästens roll vid behandling av psykisk ohälsa". Stefan Wahlström, ordförande Vingåkers Ryttarförening, föreläste tillsammans med Johannah Ström (ej med på bild) om deras verksamhet för personer med funktionsvariationer.