Foto: Svensk Travsport

Dialog om travsportens framtid

Idag lägger styrelsen fram ett förslag om Rådslag på förtroenderådet på Solvalla. Styrelser, medlemmar i sällskap och intresseorganisationer, hästägare, uppfödare, tränare, kuskar, ryttare och hästskötare får en möjlighet att diskutera travets framtid i en omfattning som jag tror är unik i travsportens historia. Alla som brinner för travsporten och vill bidra med förslag och synpunkter är välkomna.


Det Rådslag som föreslås handlar om att bjuda in till en öppen dialog utifrån ett omfattande underlag. Där beskrivs bakgrund, organisationsalternativ och konsekvenser av dessa. Ett Rådslag skapar tid för reflektion, ger möjlighet till djupare kunskap och förståelse. Det behöver vi nu. Förhastade slutsatser, påhopp och digitala drev leder oss inte framåt.

Metodiken är väl beprövad och tydliggör upplägg, genomförande och hur slutsatserna kan summeras inför en fortsatt process. Tanken är att Rådslagen ska genomföras brett i hela travsverige.

Svensk Travsport arbetar på uppdrag av medlemmarna i denna process som utvecklats i enlighet med de beslut som tagits på fullmäktige och förtroenderåd de senaste 2 åren. Med ett beslut om att genomföra Rådslaget kan vi ta till vara det omfattande arbete som lagts ner av sällskap, BAS-organisationer, banor, referensgrupper och arbetsgrupper. Jag hoppas och tror att den svenska travsporten ser det som en lika engagerande som inspirerande uppgift att ta tag i. Betydelsen av Rådslaget kan heller knappast överskattas eftersom resultatet skapar förankring och ett genomarbetat beslutsunderlag för medlemmarna/ägarna d v s sällskap, BAS-organisationer etc och därefter Svensk Travsports fullmäktige att ta ställning till.

En ny organisation för en ny tid

Men varför måste vi förändra oss, kanske en del frågar sig? Historien lär oss att travbanorna länge jobbade enskilt och lokalt, då inte med perspektivet hela travsporten. Spelet på den egna banan gav den ekonomi man hade att förhålla sig till. En djup kris ledde till att ATG-modellen kom 1974 och i samverkan med travförbundet och banorna byggdes en nationell sport upp. Utvecklingen till en av världens främsta travnationer som följde kan vi alla.

Med den omreglerade spelmarknaden har ett nytt paradigmskifte passerat oss. ATG är idag ett renodlat spelbolag och travsporten har tagit över ansvaret för såväl sportslig som ekonomisk utveckling. Vi kan vara stolta över mycket inom travsporten, men samtidigt konstatera att de flesta kurvor under lång tid pekat åt fel håll. På 1970- och 80-talet ledde vi arenautvecklingen. Nu står travet med många omoderna anläggningar och stora investeringsbehov.

Jag är övertygad om att de flesta verksamheter, stora som små organisationer, behöver vara i utveckling för att hänga med tiden. Travsporten har lagt många och omfattande utredningar bakom sig. Jag har läst alla och det är många bra rapporter och det finns också en gemensam tråd i alla – vi behöver stärka vår besluts- och genomförandekraft.

Ett intensivt första år

Vi måste lämna vi mot dom-mentaliteten som jag möter alldeles för ofta. Det är vi tillsammans som gäller om vi ska klara att utveckla den storlek och styrka vi har idag. Jag har varit VD på Svensk Travsport i precis 1 år nu. Ett intensivt och turbulent år, inte minst på grund av pandemin som påverkat oss alla. Det här är delar av den uppdragsbeskrivningen jag fick på mitt bord:

  • Rusta oss för att möta de nya krav som kommit i och med omregleringen men också de förväntningar som finns i samhället på verksamheter och organisationer idag.
  • Bygga en organisation med rätt resurser utifrån nya förutsättningar.
  • Skapa en framåtlutad och gemensam kultur som rymmer och samlar alla delar i hela vårt system.
  • Skapa förutsättningar för att Svensk Travsport fungerar som en sammanhållande kraft för hela travet och där vi tillsammans kan verka för hela travsportens utveckling och konkurrenskraft.

Är jag/vi i mål då efter 1 år? Nej, verkligen inte. Kulturförändringar och förändringsarbete tar tid. Men en hel del har vi gjort tillsammans till exempel när det gäller samordning av verksamhetsplanering, gemensamt fokus och aktiviteter för bredd och ungdom. Nya IT-system med helt annan och modern infrastruktur, nya digitala tjänster och effektivisering av administrationen på förbundet (minskades med 7 tjänster dec 2019) är några exempel att lyfta fram.

Marknadsundersökning

Svensk Travsport har påbörjat ett varumärkesarbete och startar nu en större marknadsundersökning bland aktiva och allmänhet om synen på travsport och vilka förbättringsområden vi kan identifiera. Dessutom inleds ett större marknadsföringssamarbete tillsammans med TR Media (Travronden) och Kanal75 med fokus på varumärke, bredd och ungdom.

Det finns ett stort behov att göra den här undersökningen och den kommer bli väldigt värdefull som underlag till vad vi gemensamt behöver prioritera framöver. Den senaste stora genomlysningen gjordes för så länge sedan som 2010 och ledde fram till att travet positionerade sig som ett idrottsvarumärke med hästen i centrum, något som är än tydligare idag efter skilsmässan från ATG, och som Svenska Travligan är ett talande exempel på.

Till sist: Det är dags för derbyhelg på Jägersro. En av årets absoluta höjdpunkter och som många andra hade jag velat vara på plats för att se landets främsta svenskfödda fyraåringar göra upp i Svenskt Travderby och Derbystoet. Av väl kända skäl körs tävlingarna inför en tom arena precis som alla andra tävlingar sedan mitten av mars. En liten ljusning verkar äntligen vara på gång men vi måste avvakta regeringens beslut. Banorna har längtat att åter kunna öppna portarna vilket vi hoppas att beslutet blir, om än till en begränsad publik till att börja med.

/Maria

 

Publicerad den 4 september 2020. kundtjanst@travsport.se