Så funkar spårlottningen

Hur funkar spårlottningen? Kan man lita på att det verkligen är slumpen som bestämmer vilka spår hästarna får? Här kan du läsa mer om slumpgeneratorn som påverkar alla travhästars tävlande. Samma spårlottning används även i ponnytravet.


”Nej, nu måste det vara nåt fel med lottningen. Min häst har fått dåliga startspår flera gånger på raken. Det kan inte bara vara en slump!”

Så där har nog de flesta hästägare och tränare känt någon gång, och frågor om spårlottningen hör till de vanligaste som ställs till Svensk Travsport. Så hur är det, kan man verkligen lita på att det är slumpen som styr spårlottningen?

– Ja, man kan definitivt lita på spårlottningen, säger Svensk Travsports sportchef Petter Johansson. Det är slumpen som styr, inget annat. Vårt system har testats flera gånger av utomstående kontrollanter.

Slumpgeneratorn

99,9 procent av alla startspår lottas med hjälp av dator. De få undantagen är en handfull storlopp, till exempel försöken till Elitloppet, som lottas manuellt med lottkulor i skål eller liknande. Men alla andra lopp lottas med hjälp av datorn i Hästsportens Hus.

Datorlottningen är helt automatiserad och sker i ett slutet system. Det innebär att ingen människa kan påverka lottningens resultat. Lottningen sker med hjälp av en så kallad slumpgenerator, en programvara som finns i de allra flesta datorer. Den vi använder är standardprogramvara från amerikanska mjukvaruföretaget Oracle, en av världens största leverantörer av databasprogramvara.

Slumptal vid startanmälan

När tiden för startanmälan går ut ges alla startanmälda hästar i loppet ett slumptal mellan 1 och 999. Det är slumpgeneratorn som skapar slumptalet. Ingen människa är inblandad. När det sedan är klart vilka hästar som är ordinarie i loppet, jämför datorn dessa hästars slumptal. Den av de ordinarie hästarna som har lägst slumptal får spår 1, den som har näst lägst slumptal får spår 2 och så vidare.

Spårförbehåll och kuskkomplettering

Timmarna efter startanmälan är spårlottningen hemlig för alla utom den tjänsteman på Svensk Travsport som hanterar startanmälan för den aktuella banan. I lopp med ljus anmälan tillåts så kallade spårförbehåll. När hästen anmäls kan tränaren ange upp till fyra startspår som hästen inte ska starta ifrån. Ifall hästen lottats på något av de spåren stryks hästen bort från startlistan. Namnen på de hästar som strukits för spårförbehåll syns i anmälningslistan under rubriken ”Struken (förbehåll)”.

Under några timmar efter startanmälan pågår kuskkompletteringen, då kuskarna ska gå in och bekräfta att de vill köra de hästar som tränarna har önskat att de ska köra. Ingen av kuskarna eller tränarna kan då se vilka spår som hästarna lottats till och startlistan visas endast i bokstavsordning. Den färdiga startlistan med lottade spår offentliggörs inte förrän kuskkompletteringen är avslutad.

Frågor och svar

Vi får som sagt många frågor kring spårlottningen. Här har vi samlat ihop några av dem tillsammans med svaren.

Fråga: Kan tränarens licensnummer, hästens namn eller liknande faktorer påverka slumptalet?

Svar: Nej, slumpgeneratorn i datorn påverkas inte av några sådana yttre faktorer. Slumpgeneratorn vet inte till vad eller vem slumptalet ska användas. Slumpgeneratorn har helt enkelt ingen aning om att den just nu jobbar för travsporten. Den slumpar bara fram sina slumptal på samma sätt som den gör i vilka som helst andra datorer i världen.

Fråga: Kan datumet och tiden när hästen anmäls påverka slumptalet?

Svar: Nej, slumpgeneratorn bryr sig inte om anmälningstiden. Den är byggd för att ge just ”slumptal”, alltså ett tal som bara är slump och inte är påverkat av något annat.

Fråga: Kan tjänstemännen som jobbar med startanmälningar styra slumpgeneratorn på något sätt?

Svar: Nej, det är omöjligt för någon människa att styra slumptalen.

Fråga: Kan en tjänsteman låta datorn ”lotta om” loppet, alltså be den lotta fram nya slumptal för samma lopp?

Svar: Det finns en spärr i programvaran som hindrar detta. När en häst har fått sitt slumptal för det aktuella loppet, så kan det talet aldrig ändras. Det finns ingen möjlighet för någon tjänsteman att gå runt den spärren.

Fråga: Hur kan det komma sig att min häst får bakspår fem gånger i rad?!

Svar: Eftersom startspåren lottas med slumptal inför varje enskilt lopp, kan en häst lottas till bakspår i flera lopp på raken. ”Slumpen har inget minne”, brukar man säga. På samma sätt kan du singla slant och råka få klave fem gånger på raken. Eller slå tärning och få en sexa två gånger i rad. I längden jämnar fördelningen av slumpen ut sig, men under en kortare period kan det förstås kännas frustrerande när man har otur i lottningen flera gånger i rad.

Fråga: Jag har märkt att tränare som anmäler två hästar till samma lopp ofta får spåren bredvid varandra. Är inte det skumt?

Svar: Hästarnas slumptal lottas var för sig, och att de har samma tränare är inget som påverkar. Att tränarens två hästar lottas på startspåren bredvid varandra i startlistan händer ungefär en gång av sex. Har två tränare startanmält två hästar var i loppet är det ungefär en chans på tre att minst en av dem får hästarna bredvid varandra. Så det är inte så konstigt att du ser detta ganska ofta i startlistorna.

Fråga: Min häst får alltid dåliga spår i STL, men bra spår i vanliga lopp. Varför då?

Svar: Tillfälligheter och slump. Slumpgeneratorn i datorn är inte påverkad av yttre faktorer och vet således inte om det är ett STL-lopp eller breddlopp. Slumpgeneratorn har ingen koll alls på omvärlden, den bara spottar ur sig slumptal.

Fråga: Min häst har i de tre senaste loppen fått spår 10, 11 och 12 bakom bilen. Jag har räknat ut att det är chans på 1 728 att det händer. Kom inte och säg att det är slump!

Svar: Det stämmer att om man på förhand väljer ut tre lopp så lottas spårkombinationen 10, 11, 12 en gång av 1 728. Men chansen att du ska få vilken som helst annan spårkombination i de tre loppen är precis lika stor, eller lika liten. Det är till exempel exakt samma chans att du ska få spåren 1, 1 och 1 i de tre loppen. Eller spår 3, 9 och 6, eller vilka andra spår som helst. Så, jo, det är en slump att din häst fått just de spåren i de senaste loppen.

Fråga: Vissa hästar har ofta otur med spåren. Hur kan ni förklara det?

Svar: Som med all lottning så har vissa tur och andra otur. Turen jämnar ut sig i längden, ju oftare man deltar i en lottning, desto mer kommer resultatet att jämna ut sig. Det mest kända exemplet på häst som under en period hade otur med lottningen är väl Commander Crowe. Han blev lottad till spår 11 i sina fyra första starter i karriären, och det var faktiskt först i nionde starten som han fick ett framspår. Just i Commander Crowes fall spelade spårlottningen kanske mindre roll eftersom han vann alla de loppen, och senare i karriären jämnade spårlottningslumpen ut sig även för honom.

Fråga: Har ni låtit någon utomstående testa er spårlottning?

Svar: Ja, det har gjorts några gånger och resultatet har alltid varit att spårlottningen är helt slumpbaserad och tillförlitlig. Det färskaste testet gjordes 2008 i Norge (både Norge och Danmark använder samma sportdatasystem som Sverige). Revisionsföretaget CapGemini gjorde en genomgripande undersökning. Man testade dels hela travets sammankopplade sportdatasystem, men också den aktuella slumpgeneratorn när den var frikopplad från resten av sportdatasystemet. I båda fallen kunde man konstatera att spårlottningen var helt slumpmässig och att spårlottningssystemet inte påverkades av några som helst yttre faktorer.

Fråga: Jag kollade alla startspår som en tränare hade fått de senaste tre hundra starterna, och det visade sig att spår 8 och 12 bakom bilen var de spår som den tränaren hade minst av vid autostart. Det verkar skumt att han skulle ha fått spår 8 och 12 så sällan.

Svar: De spår som redovisas i resultatlistor och resultatrader är de spår som hästen hade i praktiken vid start, alltså efter eventuella strykningar. Eftersom hästarna flyttas neråt bakom startbilsvingen om någon av hästarna innanför stryks, så är det ju inte så ofta någon startar från spår 8 bakom bilen. Och i många lopp är det  inte ens fulla startfält från början. Så att 8 och 12 är de spåren man mest sällan startar ifrån, gäller ju alla tränare och kuskar i praktiken.

Fråga: Varför måste det vara slump och lottning? Borde det inte vara ett system där hästarna var garanterade bra spår varannan gång och dåligt spår varannan? Det skulle kännas mer rättvist.

Svar: En intressant tanke, och det har kommit ett flertal förslag med liknande inriktning genom åren. Sådana spårvalsmetoder där tränaren själv i högre grad kan styra, har dock ett antal brister och vi har inte hittat något spårvalsystem som är bättre än ren slumplottning. Lottning och slumpen är det mest rättvisa systemet vi har.

(Detta är en delvis omarbetad version av en artikel om spårlottning som publicerats 2015 och 2017).

Publicerad tisdag 29 september 2020. kundtjanst@travsport.se