Foto: Wången

Flexplatser – en ny satsning på hovslagarutbildningen

Nu införs flexplatser på hovslagarutbildningen vid hästnäringens riksanläggningar. Flexplatserna är till för dem som redan har praktisk erfarenhet, eller teoretiska kunskaper, som motsvarar kurser på utbildningen.


Hovslagarutbildningen är en treårig yrkeshögskoleutbildning. Från och med hösten 2021 kommer ett begränsat antal platser, så kallade flexplatser, att vara öppna för sökanden som redan har vissa förkunskaper.

Nu kommer möjligheten att validera in kunskap och färdigheter, något som vi tror är relevant för många som redan jobbar i hästnäringen, berättar Jennie Sundin på Flyinge som är utbildningsansvarig för hovslagarutbildningen.

Den som söker en flexplats ska lämna in en kompetenskartläggning för bedömning och söker sedan in på samma sätt som övriga, och ska genomföra ett antagningsprov.

Vi vet att det finns många personer, t.ex. inom travet, som efter många års arbete skaffat sig erfarenheter som de kan tillgodoräkna sig. Men de har ändå mycket kvar att lära för att kunna jobba som hovslagare, och då är flexplatser en rimlig väg dit, säger Malinda Alriksson, utbildningsledare för hovslagarutbildningen på Wången.

För att kunna söka en flexplats måste man ha förkunskaper som bedöms motsvara minst 25 procent av utbildningen. Det finns två huvudsakliga grunder bedömningen. Den sökande kan ha gått en utbildning som i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen, alternativt ha skaffat sig motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser genom yrkeserfarenhet eller liknande.

Det är viktigt för hästnäringen och hästvälfärden att fler utbildar sig och blir godkända hovslagare, därför tycker vi att det här är en bra möjlighet att erbjuda, säger Marita Lindberg, utbildningsledare för hovslagarutbildningen på Ridskolan Strömsholm.

Sista ansökningsdag är förlängd till 15 maj. 

Läs mer via länken nedan.

GODKÄND HOVSLAGARE
De tre riksanläggningarna Wången, Flyinge och Strömsholm har utbildningar för den som vill bli godkänd hovslagare. Det är Jordbruksverket som utfärdar godkännande till hovslagare. Som godkänd hovslagare tillhör man djurhälsopersonalen.

Information från Hästnäringens riksanläggningar