Nya ledamöter i STAD

Svensk Travsports styrelse har fattat beslut om nyval till Svensk Travsports Ansvars- och disciplinnämnd efter att tidigare ordförande och vice ordförande ställt sina platser till förfogande. Ny ordförande blir tidigare juristsuppleanten Björn Samuelsson, som ny juristledamot väljs Monique Wadsted in och som ny juristsuppleant väljs Johan Kvart in.


Svensk Travsports Ansvars- och disciplinnämnd (STAD) ska bestå av sex ledamöter varav ordförande och en ledamot till ska vara jurister. När dessa två platser ställdes tomma inleddes ett intensivt arbete för att hitta ersättare. Det är Svensk Travsports styrelse som utser den de anser lämplig att opartiskt verka i travsportens dömande instans.

- Det har varit viktigt att STAD snabbt kunde bli fulltaliga igen. Att Björn Samuelsson blir ordförande är helt naturligt eftersom han varit STAD:s juristsuppleant i drygt 10 år. När det gällde att utse ytterligare en jurist har förbundet efterhört bland ett antal jurister om de har intresse för att åta sig uppdraget. Arbetet har gått snabbt men vi kunde presentera väldigt kompetenta kandidater för styrelsen, säger Göran Wahlman, förbundsjurist på Svensk Travsport.

Styrelsen var också eniga om att vid nästa stadgeöversyn ska hanteringen gällande bemanningen av STAD flyttas till valberedning och fullmäktige på samma sätt som idag görs med överdomstol och besvärsnämnd.

STAD:s sammansättning är nu enligt nedan:
Björn Samuelsson (ordförande – jurist): Nyval, varit juristsuppleant i över 10 år
Monique Wadsted (jurist): Nyval
Henrik Magnusson (veterinär)
Lennart Olsson (förtroendevald trav)
Sven Eriksson (förtroendevald trav)
Solveig Stefansson (förtroendevald galopp)

Suppleanter:
Johan Kvart (jurist): Nyval
Gunnar Rangul (veterinär)
Göran Blom (förtroendevald trav)
Carl-Erik Sandström (förtroendevald trav)
Eva CS Pettersson (förtroendevald galopp)

Fakta STAD
Enligt 72 § gäller följande avseende STAD:
STAD består av sex ledamöter. Ordförande samt en ledamot ska vara jurister. Dessutom ska ingå två förtroendevalda från travsporten och en förtroendevald från galoppsporten samt en person representerande veterinärmedicinsk sakkunskap. Suppleanter kan utses för ledamöter. Ledamöter och suppleanter utses av ST för en tid av två år. STAD är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande.

Fakta nya ledamöter

Monique Wadsted
Partner i Intellectual Property-gruppen och leder sektorgruppen Swedish Media, Entertainment & Sports i Stockholm. Mer än 20 års erfarenhet av att biträda både svenska och internationella klienter inom immaterialrätt och allmän affärsjuridik med särskilt fokus på reklam, media och nöjesindustrin samt tvister och skiljedomsförfaranden. Har drivit flera mål inför Högsta domstolen och Europeiska unionens domstol i olika immaterialrättsliga frågor. Hon är med i The Legal 500 Hall of Fame för sitt arbete kring immaterialrättsliga och mediefrågor.

Johan Kvart
Är sedan 1 februari 2021 lagman i Malmö tingsrätt och var tidigare lagman i Göteborgs tingsrätt. Dessförinnan var han chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt och lagman i Värmlands tingsrätt. Han är ersättare i Domarnämnden och vice ordförande i Notarienämnden. Han har även varit särskild utredare och expert i statliga utredningar.

 

Publicerad den 29 april 2021. kundtjanst@travsport.se