Trav- och galoppsportens remissyttrande: spelutredning utan lösning måste göras om

Spelmarknadsutredningen löser varken trav- och galoppsportens eller HNS långsiktiga finansiering och frågorna måste snabbutredas av regeringen. Det skriver Svensk Travsport och Svensk Galopp i ett gemensamt remissyttrande till delbetänkandet av spelmarknadsutredningen om hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:64).


Statens utredare Anna-Lena Sörenson föreslog som framgick i höstas ingen marknadsavgift för spel på hästar. Hon hade heller inget förslag om finansieringen av HNS. Därmed hänger frågan om hästnäringens finansiering fortfarande i luften. Konkurrensen på spel på hästar sker idag på olika villkor där det är fritt för spelbolag att profitera på tävlingarna utan att bidra till kostnaderna.

- Utredningen skulle lösa två viktiga framtidsfrågor för trav- och galoppsporten samt hästnäringen som lämnades obesvarade i den stora spelutredningen som kom 2017, men betänkandet utgör ett undermåligt underlag för beslut, säger Svensk Travsports och Svensk Galopps ordförande Marjaana Alaviuhkola respektive Anders Lilius i ett gemensamt uttalande.

-  Väldigt många perspektiv saknas i utredningen som framstår som tendensiös och bortser från Svensk Travsports och Svensk Galopps unika affärsmodell i nära symbios med spel och dess hundraåriga koppling till hästnäringen. Vi anser att regeringen nu måste tillsätta en snabbutredning som lämnar förslag på en långsiktigt fungerande modell genom marknadsavgift.

Remissyttrandet finns i sin helhet nedan.