En långsiktig plan för en levande travsport

Årets budgetarbete har präglats av en långsiktig affärsplan med ett ökat ansvar för att gemensamt stärka hela travsporten genom en generell höjning av medel. När Svensk Travsports budget traditionsenligt presenteras är det med en tydligt höjd bottenplatta av medel till sporten men också med tydliga ansvar för att förvalta de möjligheter vi nu har.


- Det har varit ett antal utmanande år efter omregleringen när hela travsporten behövt göra en stor omställning. Målet har varit, och är, att ha en ekonomi i balans för att därefter kunna göra långsiktiga satsningar för att utveckla travsporten. Nu är vi där och det är inspirerande att presentera en offensiv budget men också en genomtänkt affärsplan för de kommande tre åren, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

Under året har Svensk Travsport ihop med rådgivande forum bestående av banor och bas-organisationer formulerat en långsiktig affärsplan som sträcker sig mellan 2022 och 2024. Syftet har varit att hitta en stabil och hållbar ökning av medel till sporten genom en tydligt formulerad plan för vilka investeringar och satsningar som ska göras för att utveckla travsporten.

- Att arbeta långsiktigt krävs för att skapa en travsport som utvecklas tidsenligt och är konkurrenskraftig med annan sport. Vi behöver investera långsiktigt för att vara attraktiva för aktiva och skapa bra upplevelser för både publik och hästägare. Samtidigt ska vi vara världsledande avseende hästvälfärd, djurskydd, djuretik och tävling på lika villkor. Därför satsar vi också extra resurser på hästvälfärd och antidopning nästa år, ihop med ett stort arbete kring att bygga om vårt sportsystem och samtidigt börja bygga en buffert i systemet för oförutsedda händelser, säger Maria Croon.

Storsatsning på travbanorna

Den största höjningen av budgeten står ökade ersättningar till banorna för. En större omstrukturering i ersättningsmodellen har genomförts och totalt ökar banornas medel med 87 miljoner kronor. Ökningens främsta syfte är att skapa möjligheter att modernisera banorna och satsa på rekrytering.

- Med ökade medel har banorna möjlighet att ta tag i de frågor som diskuterats i tjugotals år. Exempelvis att få upp alla banors standard i enlighet med SÄBA-regelverket. Genom att höja nivån på ersättningen skapas förutsättningar för banorna att planera långsiktigt och göra genomtänkta investeringar. Det ligger nu ett ansvar på alla att förvalta de möjligheter som nu finns, säger Maria Croon.

Mittensatsning och hela Sveriges Elitlopp

Medel till aktiva ökas med totalt 60 miljoner kronor (53 msek i prismedel och 7 msek i uppfödarmedel). Även det är en ny nivå som ska hållas över överskådlig tid och även kunna höjas om möjlighet ges. Största delen satsas på de garanterade prispengarna som alla tävlande tjänar i loppen. Det har varit stor konsensus bland sportens rådgivande organ att ökade medel främst ska läggas på den breda mitten. 50 miljoner riktas till vardagstrav och bredd medan 10 miljoner hamnar i elitsatsningar där bland annat Elitloppets förstapris höjs till fem miljoner kronor. Läs mer om detaljer gällande prismedel här eller i länken nedan.

- Att stärka Elitloppets status som ett av världens största lopp har varit viktigt. Elitloppet är travsportens viktigaste skyltfönster och ska vara en nationell angelägenhet. Solvalla är arrangör av Elitloppet, men i en gemensam satsning tillsammans med Svensk Travsport kan Elitloppet vara ett avstamp för att öka och bredda intresset för travsporten både före och efter sista söndagen i maj. Det ska vara hela Sveriges Elitlopp och något alla inom travsporten ska känna stolthet för, säger Maria Croon.

För mer information:

Kontakta vd Maria Croon
Mail: maria.croon@travsport.se
Tfn: 08-475 26 00