Foto: Svensk Travsport

Med blicken framåt och en titt i backspegeln

Året går mot sitt slut och som alltid är det här en tid då man både blickar framåt och bakåt. Det har varit ett mycket intensivt år och det känns som att 2022 kommer att vara precis lika fullspäckat. Travsporten har gått igenom ett stålbad de senaste åren och nu står vi på tröskeln för att verkligen ta ett steg in i framtiden.


Det är, och har varit, väldigt mycket som händer i travvärlden just nu. Vi börjar hitta formerna efter den omvälvande spelomregleringen för tre år sedan och vi närmar oss en ny organisation- och ledningsstruktur för den svenska travsporten. Det här är saker som kanske inte syns utåt så mycket men som förändrar vår verksamhet i grunden. Målet är att saker och ting ska förändras till det bättre och det är en väldigt spännande tid att arbeta inom travet just nu.

Ett fullspäckat och händelserikt år

När vi summerar 2021 så måste man alltid ha med sig hur pandemin fortsatt påverkat oss. Under stora delar av året gapade fortsatt våra läktare tomma, men steg för steg har samhället kunnat öppnas och det var väldigt glädjande när vi äntligen kunde välkomna publik och hästägare tillbaka på alla delar av våra arenor. Nu ser vi återigen en ökande smittspridning som medför olika restriktioner och anpassningar och Svensk Travsport följer noggrant utvecklingen för att kunna agera om regeringen och folkhälsomyndigheten inför nya restriktioner.

Som sagt så har det varit ett intensivt år och nu är det passande att blicka tillbaka lite på vad vi åstadkommit, något som är lätt att glömma när arbetet allt som oftast är fokuserat framåt. Här är ett försök att sammanfatta ett axplock av insatser och utvecklingar som påbörjats under året och som kommer fortsätta att utvecklas under 2022.

Det område som kanske tagit störst kliv under året är avdelningen för hästvälfärd. Vi har satsat kraftfullt på ny kompetens, utökade kontroller, övervakningsstall, vässade utredningsmetoder, införande av visselblåsartjänst för att fånga upp tips på missförhållanden och sist men inte minst så har antidopningshunden Lykke gjort debut. Den sistnämnda har tilldragit sig intresse från såväl nationell som internationell media och är också ett mycket bra verktyg för att kunna göra ännu bättre riktade provningsinsatser.

En särskild punkt förtjänar arbetet med åtstramning av reglementet kopplat till körspö. Drivning är nu inte längre tillåtet utan körspö ska enbart användas för korrigering och kommunikation med hästen. Vårt initiativ har uppmärksammats av våra nordiska grannar och både Finland och Danmark har valt att i princip kopiera vår regeltext. Mycket positivt!

Vi har förstärkt vår juridiska kompetens med en chefsjurist som bidrar med värdefull kunskap inom avtals- och affärsjuridiken. Ett område som Svensk Travsport arbetar alltmer med i den nya världen med en omreglerad spelmarknad.

Vår IT-avdelning har fortsatt en full orderlista med alla initiativ inom digitalisering som behöver genomföras. Under året har vi kunnat presentera digitala ägarbyten, digitala avelskataloger och nya hemsidor till banor (totalt uppe i 23 stycken nu). Utöver det så har mastodontprojektet att bygga ett nytt sportsystem också kommit igång under året och håller nu god fart framåt. En ökande utmaning är IT-säkerheten där vi, som alla andra, utsätts för attacker som riskerar vår verksamhet. Även här har vi byggt ett starkt skydd men det är ett ständigt pågående arbete att parera nya sätt att angripa oss.

Övergången till digitala biljetter har fått sig en skjuts efter att publiken återvänt till banorna och vi genomförde en kampanj med fri entré. I dagarna lanseras också det digitala årskortet som ersätter alla gamla fysiska ST-kort som snurrar omkring runt om i Sverige. Nu gör vi om och lika för alla samt skapar möjlighet att kommunicera mer med våra kärnmålgrupper, inte minst hästägarna.

Inom sporten har vi sett effekten av bredd- och ungdomssatsningar med introduktionen av Till Start-projektet, B-tränarlopp, Juniorchans och en framtida förändring som medger rena amatörlopp igen. Under året tillkom också vår nye sportchef Robert Karlsson som direkt har börjat arbeta med flera initiativ för att utveckla sporten.

För att öka insynen och förståelsen för hur arbetet på Svensk Travsport fungerar har vi under året också bjudit in till öppna seminarier där olika frågor som regelverk, tävlingsplanering och IT presenterats. Populariteten har bara ökat under året och det är något vi verkligen vill fortsätta med.

Att lyfta travsporten och öka stoltheten bland våra aktiva har varit ett pågående projekt under året under rubriken Vi Är Sporten. Med start efter årsskiftet kommer en extern kampanj rullas ut där vi verkligen sätter sportens aktiva i centrum. Samtidigt arbetar vi för fullt med att höja varumärket för travets högsta liga, STL, ur flera aspekter.

Ett gemensamt och strukturerat hållbarhetsarbete är nu också igångsatt inom Svensk Travsport. En första hållbarhetsstrategi är framtagen och vi arbetar nu för fullt med handlingsplan för de olika områdena. Vår vision om att vara världens bästa travsport attraktiv för alla med travhästen i centrum förpliktigar till ett genomtänkt hållbarhetsarbete.

Sist men inte minst så har vi arbetat fram en långsiktig affärsplan för hela travsporten. Vi sitter i en god ekonomisk situation och nu ska vi gemensamt ta ansvar för att utveckla travsporten i framtiden. En mycket viktig förändring som jag tror kommer att innebära ett mer strukturerat och tydligt arbete med de utmaningar som vi vet att travsporten står inför.

Ett stort år framför oss

Även om vi nu ser ett bakslag i pandemin och vi kommer att få leva med covid-19 under lång tid så kommer förhoppningsvis 2022 ändå vara ett förhållandevis normalt år. Det gör att vi kan gå in i året med tillförsikt, framtidstro och faktiskt börja arbeta för en utveckling av travsporten.

I den så kallade Pegasus-motorn, där vi gemensamt arbetar inom olika fokusområden, så kommer 2022 vara ett år präglat av insatser mot ungdom, publik och hästägare. Alla är väldigt viktiga för att vi ska fortsätta att ha en levande travsport och flera initiativ sätts igång både gemensamt och lokalt.

Samtidigt är det hela tiden ett långsiktigt arbete där vi inte enbart vill ha snabba vinster utan en långsiktig förändring. Ungdomssporten är en sådan fråga där vi självklart kan göra småjusteringar varje år men nu arbetar vi bredare och mer långsiktigt för att göra travsporten mer tillgänglig och intressant för ungdomar att engagera sig i. På samma sätt behöver vi ta tag i frågorna om publik och hästägare, det ska vara långsiktiga och hållbara förändringar som skapar stabil förändring över tid.

Jag upplever att det nu finns en framdrift och positiv anda inom stora delar av travsporten. Vi vet om våra utmaningar men med stärkt ekonomi och ett gemensamt arbetssätt känns det nu som att vi faktiskt kan ta oss an de här utmaningarna. Travet har väldigt många mervärden som är attraktiva för många och vi självklart att fler ska upptäcka vår fantastiska sport, och att de som redan är i den ska känna en stolthet över att vara en del av världens bästa travsport.

Slutligen vill jag önska alla en god jul och ett riktigt gott nytt år!

Publicerad måndag 20 december 2021. kundtjanst@travsport.se