Förändringar i reglementet vid nyår

Varje år i november beslutar Svensk Travsports styrelse om förändringar i tävlingsreglementet. Dessa ändringar börjar gälla från och med årsskiftet. I år handlar regeländringarna om bland annat Amerikansk sulky vid voltstart, drivning av häst och en ändring av påföljden vid grova förseelser.


Förslag till ändringar i tävlingsreglementet tas fram i reglementskommittén som är sammansatt med representanter från förbundet, måldomarna och tränarna. De möts kvartalsvis och varje höst behandlas deras förslag av styrelsen som beslutar om nytt tävlingsreglemente. Till tävlingsreglementet finns också en påföljdsmall kopplat. Den är inte lika fast som reglementet utan kan korrigeras under innevarande år vid behov.

Från årsskiftet är det de här ändringarna som är viktigast att uppmärksamma.

Tävlingsreglementet

47§ - Amerikansk sulky kommer inte längre att vara tillåten i voltstart
60§ - Drivning av häst är inte längre tillåten, enstaka lätt maning kommer att tillåtas
76§ - Bötesgränsen för överklagningsbara påföljder höjs till 5000kr

Ändring i påföljdsmallen

Påföljden vid grova förseelser höjs så att det förutom det som tidigare angetts i påföljdsmallen, böter och körförbud, dessutom utdöms 5% av eventuellt inkörda pengar som bötessumma.

Se dokument nedan för samtliga förändringar och uppdaterad påföljdsmall.