Foto: Maria Holmén, TR Bild

Nya krav på registrering av hästar

Senast den 21 april 2021 ska alla som driver en anläggning med hästar ha registrerat sin anläggning och därmed ska alla hästar ha en hemadress. På Jordbruksverkets webbplats kan man nu göra registreringen. De nya reglerna är beslutade av EU och finns i den nya EU-förordningen Animal Health Law (AHL), eller även kallad djurhälsoförordningen.


Alla som har ett stall måste registrera det, ange storlek på anläggningen, var den ligger och föra in varje enskild häst som befinner sig där. Även typ av häst uppdelat i ridhästar, travhästar och övriga hästar ska uppges. Tillkommer det hästar eller hästar som lämnar stallet ska uppgifterna uppdateras. Även verksamhet som inte bedrivs året runt, som till exempel sommarbete eller speciella event, innebär att anläggningen ska registreras men då som tillfällig verksamhet. Det är den som driver anläggningen som sedan ska registrera hästarna på anläggningen och anläggningsägaren får betala en årlig avgift på 50 kronor per anläggning.

Syftet med de nya reglerna är att säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar skriver Jordbruksverket på sin webbplats. Där finns även instruktionsfilmer, manualer och frågor och svar om hur registrering av anläggningen ska gå till.

Se länk för vidare information och länk till Jordbruksverkets kundtjänst nedan.