Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Sök till Hästnäringens Unga Ledare

Nu kan du som är mellan 15 och 20 år ansöka till Hästnäringens Unga Ledare (HUL) grundutbildning. I grundutbildningen får du lära dig mer om organisations- och föreningskunskap, att både delta i och leda en grupp, projektledning och ungdomsinflytande. När du har genomfört grundprogrammet kan du sedan söka till vidareutbildningen Hästnäringens unga ledare och bli en del av HUL-nätverket.


De till HNS knutna organisationerna är av varierande storlek och struktur. Utbildning inom ledarskap för unga finns på grundläggande nivå inom flertalet organisationer där det till största delen handlar om att både praktiskt och teoretiskt leda barn och ungdomar. HUL ska vara en gemensam plattform för de unga som vill ta steget vidare mot organisationernas ledning. Utbildningen ska ge möjlighet till en personlig utveckling för deltagaren och ett nätverk med andra unga inom hästnäringen. Kunskapen om andra organisationer är viktigt för ett väl fungerade nätverk och ökar förståelsen för gemensamma frågor inom hästnäringen.

Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet till att skapa gemensamma värdegrunder och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna och hästnäringen i stort.

Utbildningen genomförs under 2021 med tre digitala träffar á 2,5 timmar vardera. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom t ex analys av det egna förbundets ungdomsverksamhet, ledarskapsfrågor etc.

Ansökan sker till Svensk Travsports utbildning och ungdomsavdelning som sedan väljer ut deltagarna. Skicka din ansökan till molly.eriksson@travsport.se senast 12 februari.

HUL Grundprogram är ett projekt inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) som finansieras via medel från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Under 2019 har HNS avsatt närmare 5 miljoner kronor för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar. HNS är en paraplyorganisation inom hästsektorn och finansieras genom ett avtal mellan staten och Svensk Travsport samt Svensk Galopp. Läs mer om HNS på hastnaringen.se.

Publicerad den 3 februari 2021. kundtjanst@travsport.se