Foto: Svensk Travsport

Travsporten gör sin största satsning på hästvälfärdsarbetet

Att sätta hästen i centrum är ett mantra som löper som en röd tråd genom all verksamhet i travet.  Grunden för en hållbar och framgångsrik travsport är att hästarna behandlas med kunskap, kärlek och respekt. Det får aldrig tolkas som läpparnas bekännelse eller bara tomma ord och Svensk Travsport gör i år sin största satsning någonsin för att utveckla hästvälfärdsarbetet ytterligare.


I år förstärks Hästvälfärdsavdelningen med nya medarbetare och ökade resurser. Utredningsarbetet och regelverken ses succesivt över och förfinas. Här är antidopningsarbetet och campkontrollerna förstås två hörnstenar, men de spelar också avgörande roller för att tävlingarna sker på lika villkor och att förtroendet för travet i samhället och på spelmarknaden hålls intakt.

Antalet dopningsprov i travet 2020 nådde en ny rekordnivå och överträffar faktiskt all samlad provtagning inom humanidrotten i Sverige. Under 2020 analyserades 4 215 dopningsprover, varav 702 togs utanför tävling. Det som benämns pre-race och out of competition-prover. Allt fler prover fryses dessutom för att kunna analyseras i ett senare skede. Eventuella fuskare ska inte känna sig säkra när analysmetoder ständigt förbättras. Ambitionen är att antalet prover ska bli ännu fler i år. Lägg därtill fjolårets premiär med övervakningsstall ("Detention barn") som fungerade väl. I år planeras dubbelt så många insatser av det slaget.

I år kommer även antalet campkontroller att utökas. Alla A- och B-tränare får efterhand besök av våra kontrollanter där fokus ligger på hästhållningen och stallmiljön. Vår personal kollar bland annat även hästarnas behandlingsjournaler. Svensk Travsport har precis sjösatt digitala behandlingsjournaler på hemsidan som varit efterfrågade av många. Jag tror de blir en utmärkt hjälp för tränarna och hästägarna att hålla god ordning med korrekta uppgifter. Dialogen mellan oss och de aktiva är oftast väldigt bra och det är viktigt att vi alla alltid tänker på att det handlar om det bästa för hästen.

Antalet drivningsförseelser ska minska

Drivningsfrågan är ständigt aktuell och travets reglemente och påföljder har år för år skärpts. Körkulturen har också förbättrats mycket till det bättre. Att enbart tillåta enstaka och lätt drivning i loppets slutskede är väl anpassat för en ansvarsfull användning av körspöet, vilket även ett examensarbete på SLU nyligen konfirmerade.

För travsporten är det viktigt att säkerställa att reglerna verkligen efterlevs. De allra flesta kuskar och ryttare sköter sig också utan anmärkning, men trots åtskruvning i både regler och bedömningar visar statistiken år efter år att 1,5 till 2 procent av de totala starterna döms för "felaktigt bruk av körspö" och/eller "övrig felaktig drivning". Numera undersöks alla hästar vars kusk eller ryttare dömts för felaktigt bruk av körspö. Självklart är det fullständigt oacceptabelt om hästar uppvisar märken efter drivningen.

Antalet drivningsförseelser måste ned och förbundet tillsammans med reglementskommittén följer noggrant utvecklingen och bevakningen av aktiva. Det finns många goda föredömen bland de främsta tömförarna som använder körspöet som ett kommunikationsmedel och inget annat. I Schyssta listan räknar vi antal lopp utan drivningsförseelse. Där leder Erik Adielsson före Oskar J Andersson just nu. Båda närmar sig 2 500 lopp i rad utan anmärkning för sin drivning.

Svensk Travsport arbetar för en bättre drivningskultur även internationellt. Det blir allt viktigare i en globaliserad värld där allt fler kan följa tävlingarna och kanske inte skiljer på vilket land loppen körs. Sverige innehar för närvarande ordförandeposten i europeiska travunionen UET, där Marjaana Alaviuhkola i flera år fört upp frågan högt på dagordningen. Överenskommelserna i UET har också skärpts i svensk riktning, men flera avskyvärda drivningar på Vincennes nyligen visar att mycket arbete återstår för att nå en harmoniserad samsyn i bedömningen.

Jordbruksverket om djurhälsoförordningen och gödselhantering

Den här veckan har Jordbruksverket informerat om nya EU-krav för registrering av hästar som finns i förordningen Animal Health Law (AHL), eller som vi brukar benämna djurhälsoförordningen. Syftet är att stärka smittskyddet och innebär att alla som driver en anläggning med hästar måste registrera denna, dess storlek och vilka hästar som står där permanent med mera. Registreringen ska göras på Jordbruksverkets webbplats senast den 21 april 2021.

Snart startar även Jordbruksverkets och kommunernas tillsynskampanj för gödselhantering på hästgårdar som pågår mellan perioden 1 mars till 30 september. Kommunerna själva beslutar både om och hur många miljötillsynsbesök hos hästhållare som ska genomföras. Projektet har varit inplanerat länge och har inget att göra med den kritiserade statliga övergödningsutredning som kom under våren 2020.

Hästgalan – momsfrågan 

Slutligen har vi nåtts av mycket positiva TV-siffror från Hästgalan som i pandemitider sändes tillsammans med STL-finalerna i lördags. Det räknades in 283 000 tittare i snitt och totalt 469 000 unika tittare i TV4. Riktigt bra PR för travet! Intresset för våra fyra digitala seminarier om moms för hästägare har också varit stort med runt 320 deltagare. Vi kommer fortlöpande arrangera fler seminarier med olika teman under våren.

/ Maria  

Publicerad torsdag 11 februari 2021. kundtjanst@travsport.se