Fortsatt arbete med momsfrågan

Frågan om hur aktiva inom travet får göra avdrag för moms har varit något som diskuterats mycket under de senaste åren inom travsporten. Arbetet fortgår på flera håll och Svensk Travsport genomför nu ett antal utbildningsträffar på temat.


Frågan om moms inom travsport handlar i grunden om hur man ska definiera en beskattningsbar person kontra privat verksamhet. Här har Svensk Travsport, ihop med LRF och Svensk Galopp, fört en dialog med Skatteverket för att säkerställa att de fullt ut förstår hästnäringens verksamhet och vikten av att skapa tydliga förutsättningar för landets många hästföretagare. Denna dialog fortsätter nu och än finns inget slutgiltigt besked i frågan.

I nuläget är det som gäller att det bara är den garanterade delen av prispengarna (500 kr) som ses som momspliktig omsättning. Detta började tillämpas på tävlingar från och med 1 april 2020 (läs mer här). 

För att stötta alla aktiva inom travsporten att förstå de grundläggande principerna har Svensk Travsport arrangerat en öppen utbildning på temat ”Moms/beskattningsbar person”. Samtliga inom travsporten är välkomna att delta och samma utbildning kommer genomföras vid fyra tillfällen så att så många som möjligt har chansen att delta. Utbildningen har redan genomförts en gång med lyckat resultat.

På utbildningen får deltagarna ett föredrag på cirka två timmar som leds av experterna Urban Rydin (skattechef på Ludvig o Co) samt Jan Kleerup (skattejurist Erlegal Advokatbyrå). I samband med utbildningen finns också möjlighet att ställa frågor.

En viktig aspekt för att överhuvudtaget kunna betraktas som en beskattningsbar person, och därmed få göra avdrag för moms, är att du som hästägare eller tränare ser till att registrera ditt momsregistreringsnummer hos Svensk Travsport. Hur det går till kan du läsa mer om här.

Vill du delta på utbildningen?
Följande utbildningstillfällen återstår. De genomförs via Microsoft Teams och nås genom att klicka på länkarna när mötet börjar.

21 januari 15:30: Länk till mötet

29 januari 14:00: Länk till mötet

2feb 09:00: Länk till mötet

 

Publicerad torsdag 21 januari 2021. kundtjanst@travsport.se