Foto: Svensk Travsport

Marknadsundersökning ger svar om travets kärnvärden och drivkrafter

Den svenska travsportens DNA är uppbyggd av många starka kärnvärden och drivkrafter. Det var dags nu att fördjupa och förnya kunskaper och insikter om hur våra centrala intressentgrupper ser på travsportens position idag och inför framtiden.


Under senhösten har vi genomfört enkäter och djupintervjuer med hästägare, uppfödare, tränare, förtroendevalda och tjänstepersoner på banorna. Det har gett oss alla en aktuell bild av motiven för att vara en del av travet samt behov och önskemål riktade mot travsporten och upplevelsen av travsportens image.

Det är nu elva år sedan en motsvarande stor undersökning gjordes och självklart återkommer flera av de kärnvärden som då identifierades. Det egna engagemanget i travsporten kan kokas ned i sju rubriker:

  • Hästen - relationen och kärleken till hästen
  • Livsstilen - det fria, naturnära, hästnära livet är omväxlande, stimulerande, kreativt och variationsrikt och inte inrutat vardagsliv
  • Den sociala gemenskapen - att ingå i ett sammanhang, att bli bekräftad och vara med likasinnade
  • Projektet - planer, handlingar och aktiviteter som på ett konkret sätt siktar mot den övergripande drömmen
  • Drömmen - om att nå toppen är en stark underliggande drivkraft som har tydliga ekonomiska referenser
  • Spänningen och nerven som sporten och spelet ger före, under och efter tävlingarna
  • Traditionen - intresset för hästar och travsport har för majoriteten grundlagts i barndomen, genom att familjen, anhöriga och närstående varit aktiva inom travet.

De här värdena skapar en attraktiv sport med starka upplevelser. Allt detta ger en stark framtidstro, en övertygelse om att travet har stora möjligheter att framgångsrikt kunna möta framtidens omfattande utmaningar. Att just försvara och stärka travets alla fördelar som sport och att glädjas åt positiv utveckling ger oss kraft att jobba vidare. Det gäller inom områden som organisation, verksamhetsutveckling, varumärke och kommunikation.

Intervjusvaren i marknadsundersökningen tar även upp barriärer. Där bekräftas också våra egna utredningar om att travsporten befinner sig i en strukturomvandling och har att möta ny konkurrens och trender. Aktiva, förtroendevalda och tjänstepersoner pekar på travets nuvarande organisation som trögrörlig med många beslutsnivåer och särintressen. Det innebär att beslut på både kort och lång sikt dras i långbänk, uteblir eller rivs upp. Omställningen till den nya spelmarknaden har också skapat oro. Det bidrar inte sällan till ett negativt samarbetsklimat som förs i högt tonläge, är åsikter som många för till torgs i svaren. Travsporten behöver arbetsro, menar många.

Extra förtroenderåd

Travsportens ögon riktas nu mot pågående organisationsutredning som har en direkt och stark koppling till travets kärnvärden, drivkrafter och barriärer. Slutsatser som även styrks i analysen av undersökningen. Trots pandemins restriktioner har drygt 20 Rådslag om vår framtida organisation genomförts och den 20 januari samlas förtroenderådet i ett extra sammanträde för att diskutera fortsatt process. Styrelsens förslag som förtroenderådet ska diskutera är att vi nu går in i nästa fas – Rådslag 2.0.

Jag har flera gånger i VD-brevet berömt banornas och de aktivas förmåga att i pandemitider hålla igång tävlingarna. Självklart är det även angeläget att travets utvecklingsprojekt, verksamhet och demokratiprocess inte vrids ned på sparlåga utan att tempot hålls uppe. Travets många mötesforum från avdelningsmöten på förbundet till förtroenderåd med banor och basorganisationer har ställt om och genomförs nästan uteslutande digitalt. Det har fungerat bra och kommer säkert innebära att våra framtida arbetssätt förändras och effektiviseras även när vi återgår till det normala.

Ett utmärkt exempel på de nya möjligheterna till bred kommunikation är det uppskattade digitala seminarium om travets fördelningsekonomi vi arrangerade i höstas och vi går i närtid vidare med fyra öppna utbildningsseminarier om momsfrågan som har mycket stor betydelse för många hästägare.

Internationella möten och Kusk-VM skjuts upp

Den europeiska travunionens (UET) Generalförsamling brukar traditionellt samlas i samband med Prix d’Amérique på Vincennes i Paris sista helgen i januari. Tävlingarna genomförs i år utan publik och mötet har skjutits på framtiden. UET:s styrelse kommer under februari sammanträda och besluta om ett nytt datum i vår.

Den planerade världskonferensen 2021 för International Trotting Association (ITA) i Italien har också ställts in och medlemmarna kommer diskutera framtiden i ett digitalt möte i höst med sikte att genomföra konferensen 2023. Det innebär också att det inte arrangeras något Världsmästerskap för kuskar i år, även det skjuts fram till 2023.

/Maria

Publicerad den 14 januari 2021. kundtjanst@travsport.se