Pegasus årsrapport 2020 – bana för bana

År 2020 kan nu summeras för travsportens rekryteringsarbete Pegasus. Vi kan se en försiktigt positiv utvecklingskurva på flera områden. Under många år har trenden varit nedåtgående för startande aktiva, ägare och hästar, men 2020 såg det bättre ut. Fler svenska två- och fyrbenta startade jämfört med 2019, och fler utbildade sig i travskolor. Pandemin påverkade självklart travsporten på flera sätt. Mest stördes ponnysporten som hade totalt tävlingsstopp under långa perioder.


Vi körde 174 färre lopp än 2019. Men trots ett minskat tävlingsutbud har de svensktränade hästarna faktiskt gjort fler starter 2020 än 2019. Och fler svenska licensinnehavare, svensktränade hästar och hästägare har varit på tävlingsbanan jämfört med året innan, vilket är glädjande. Under många år har ju trenden varit nedåtgående för startande aktiva, ägare och hästar, men 2020 såg det alltså bättre ut.

Ponnytravet hade tävlingsstopp under sammanlagt fyra månader, och säsongen blev väldigt annorlunda med betydligt färre starttillfällen. 711 ponnykuskar hann tävla 2020 att jämföra med 749 året innan.

Verksamheten i travskolorna har förstås anpassats för att minska smittspridningen och undervisningen har varierat i omfattning under olika perioder. Men ändå har travskolorna kunnat utbilda fler unika elever än vad skolorna gjorde motsvarande period 2019.

Sedan 12 mars och resten av året har publikplatserna varit stängda. Arenapubliksiffran har därmed sjunkit med -88 procent jämfört med året innan. Travfansen har varit tvungna att följa tävlingarna på distans. När övriga sporter hade några månaders totalstopp från mitten av mars, ökade intresset för travet kraftigt. Tittarsiffrorna för travets tv-sändningar steg markant, och ATG har rapporterat att antalet kunder som spelat på trav under 2020 har ökat med fler än hundratusen personer jämfört med året innan.

Pandemin har påverkat startlistorna i Sverige i hög grad och loppen har varit bättre fyllda på nästan alla banor. Dels beroende på ett onormalt stort tillflöde av utländska gästhästar under försommaren, när övriga Europas travsport var i pausläge. Och dels har ju många svensktränade hästar stannat hemma istället för att till exempel resa till Frankrike, Norge och Danmark.

I rapporten ser du siffror för varje bana/banregion.

 • Licensinnehavare i banregionen som startat.
 • Licensinnehavare i banregionen som debuterat eller återkommit efter lång frånvaro.
 • Ponnykuskar (alla åldrar) i banregionen som startat.
 • Ponnykuskar (8-15 år) i banregionen som debuterat.
 • Banregionens hästars starter (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Antal unika hästar i regionen som startat (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Banregionens hästägares starter (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Antal hästägarföreträdare i banregionen som startat (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Hemmatränarnas segrar i vanliga lopp och i STL.
 • Hur välfyllda har startlistorna varit?
 • Elever i travskola som gått minst tre lektioner.

Pegasus lägesrapport för 2020 finns att hämta här nedanför.