Fortsatt strävan mot gemensamt nordiskt reglemente

Ett starkt och tydligt tävlingsreglemente med hästens välmående i fokus är en förutsättning för travsportens överlevnad. Ännu starkare blir det om fler länder kan gå samman gällande centrala delar i reglementsutformningen. Nu fortsätter ett gemensamt arbete i Norden för gemensamma reglementsformuleringar gällande drivningar och användande av amerikansk sulky i voltstart.


- Det är alltid eftersträvansvärt att vi kan genomföra reglementsändringar gemensamt i Norden. Vi har redan i stora delar likartade reglementen och vi ser på hästvälfärd på ett liknande sätt. Svensk Travsports styrelse har nu beslutat om att arbeta för ändringar i reglementet till nästa år och då blir det viktigt att involvera hela Norden i förändringsarbetet, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

De två reglementsändringar som nu ska arbetas fram handlar dels om att förbjuda amerikansk sulky, så kallade jänkarvagnar, i voltstart, dels att skärpa och förtydliga reglementet för användandet av körspö. Båda ändringarna ska börja gälla från 1 januari 2022 med stort fokus i höst på kommunikation och framtagande av tydliga guidelines till såväl domare som aktiva.

- Ändringarna handlar om säkerhet för både aktiva och hästar och det är två frågor som varit väldigt aktuella den senaste tiden. Båda ändringarna har diskuterats brett inom travsporten där såklart både den svenska och nordiska reglementskommittén varit involverade, men också travtränarnas organisationer TR och BTR, säger Maria Croon.

Frågan om amerikansk sulky vara eller icke vara har debatterats flitigt och framförallt utifrån säkerhetsaspekter i voltstart. En amerikansk sulky är egentligen inte konstruerad för voltstart och det är svårare att svänga snävt och säkert med den. Ofta tvingas övriga ekipage lämna extra plats åt jänkarvagnsekipaget i volten. Därför kommer de sulkys som är klassificerade som amerikanska utifrån dess längd och bredd att förbjudas, och det kan även bli aktuellt att förbjuda andra sulkys som inte är centrerade i breddled. En tydlig lista med ej tillåtna sulkys arbetas nu fram.

Bedömningen av felaktigt bruk av körspö har satt fokus på reglementets utformning och tillämpning. Därför kommer nu paragraf 60 i reglementet att skrivas om där det tydligt ska framgå att körspöt inte ska användas för drivning utan endast för lätt maning och korrigering. En maning är kuskens lätta signal till hästen att nu är det dags att öka farten om du kan. En maning övergår i drivning när det handlar om flera slag, slag med kraft eller när hästen inte tillåts/hinner reagera. Och det är självklart kusken som ska ansvara för att den gränsen inte passeras.

- Körspöt är viktigt ur säkerhetssynpunkt för att kunna korrigera och kommunicera med hästen. Men det är då viktigt att vi ligger i framkant gällande reglementet så att körspöt används korrekt. Målsättningen med förändringarna är att generellt sett minska spöanvändningen och framförallt kraften i spöanvändningen. Det är en stor förändring och vi kommer att lägga mycket tid på att vara tydliga och förankra detta innan årsskiftet. Det kommer också vara en provperiod i höst där både domare och kuskar får chansen att lära sig och ändra sitt beteende utan bestraffningar, säger Maria Croon.

För att ytterligare stärka domarkåren och skapa jämnare bedömningar kommer också samtliga måldomare i Sverige att från och med årsskiftet förordnas och arvoderas av Svensk Travsport istället för som nu av varje enskilt travsällskap. Målsättningen är att kunna arbeta mer enhetligt med fortbildning och kvalitetshöjning på ett samordnat sätt.

Efter att Svensk Travsports styrelse nu gett sitt godkännande fortsätter arbetet med reglementsändringarna under sommaren och mer information kommer att komma i augusti. I det ingår också den fortsatta strävan att Norge, Danmark och Finland inför liknande ändringar den 1 januari 2022.

Publicerad den 1 juli 2021. kundtjanst@travsport.se