Foto: Thomas Blomqvist/TR Bild

Möjligt med mer publik på travtävlingar från 1 juli

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat enligt plan att ytterligare lätta på restriktionerna gällande allmänna sammankomster vid kultur- och sportevenemang från och med 1 juli. Därför finns nu möjligheten för alla travbanor att ta in ett större antal personer på publikplats i samband med travtävlingar. Dock kommer stallbackarna tillsvidare att fortsatt vara strikta arbetsplatser under tävlingsdagarna.


Det är fortsatt den enskilda travbanan som avgör hur publiken har möjlighet att följa tävlingarna på plats, alla banor kommer alltså inte att hantera publikfrågan exakt lika alla dagar. Det som dock gäller på alla banor är att så länge myndigheterna har restriktioner gällande antal personer vid allmänna sammankomster så kommer stallbacken att vara stängd i samband med tävling.

- Det är glädjande att kunna välkomna fler tillbaka till våra tävlingar. Dock beslutade vi tidigt ihop med banorna att det kommer att vara nödvändigt att fortsätta skilja på stallbacken som är en arbetsplats och publika ytor som definieras som allmän sammankomst. Den dagen myndigheternas samtliga publikgränser tas bort - alltså när Folkhälsomyndigheten säger att nivå 1 gäller - ser vi fram emot att kunna välkomna fler in på stallbacken. Något vi vet efterfrågas av många, särskilt hästägare som givetvis vill kunna träffa sina hästar, säger Per Wetterholm, tf sportchef på Svensk Travsport.

Publik inomhus, utomhus och restaurang

Folkhälsomyndigheten har som tidigare olika begränsningar i maxantal personer som får släppas in på publikplats beroende på om det är inomhus eller utomhus och om det är tilldelad sittplats eller inte. Se nedan.

Inomhus Inomhus Sittande Utomhus Utomhus sittande
50 300 600 3000

Alla travbanor arbetar nu med att förbereda sina anläggningar för att kunna ta emot det antal besökare som deras anläggningar och lokala smittläge tillåter. Det finns fortsatt lokala restriktioner som kan begränsa antalet besökare vid allmänna sammankomster. Det kommer att vara de lokala travsällskapen som ansvarar för beslut och kommunikation kring vilka publikmöjligheter som erbjuds vid olika tävlingsdagar.

Utöver publikplats finns som tidigare också möjligheten att ha restauranger på travbanan öppna. Här gäller fortsatt de restriktioner som gäller alla restauranger, som endast sittande gäster och möjlighet att hålla avstånd. Dock ges nu möjlighet att vara upp till åtta personer i ett sällskap inomhus och inga begränsningar i antal i sällskap utomhus. Dessutom slopas den fasta tiden för stängning på restauranger som sedan 1 juni varit 22:30.

Ponnytrav och provlopp

Från och med 1 juli försvinner också restriktionerna gällande ponnytrav och provlopp. De vanliga råden om att hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk gäller fortsatt, men nu finns inga begränsningar i antal som får besöka en ponnytravdag eller provloppsdag oavsett om du är aktiv eller publik. Travsällskapet ansvarar för att myndigheternas regler samt ST:s särskilda provloppsregler följs.

Publicerad den 1 juli 2021. kundtjanst@travsport.se