Missa inte informationsträff om skatteverkets ställningstagande

Missa inte den kostnadsfria informationsträffen där Skattejuristerna Jan Kleerup och Urban Rydin går igenom innehållet i skatteverkets nya ställningstagande gällande begreppet ”beskattningsbar person” ur hästföretagarens perspektiv. Informationen erbjuds vid två olika tillfällen. Den 9 juni kl. 17.00-19.00 och den 14 juni kl. 15.00-17.00.


Den nya tolkningen berör hästföretagare i hög grad och många frågor har uppstått. Skattejurister som företräder branschen har fört dialog med Skatteverket för att försöka påverka och ändra myndighetens uppfattning, men det är ännu oklart hur Skatteverket kommer att agera mot hästverksamhet med trav- och galopphästar avseende det omarbetade ställningstagandet.

Den som i framtiden inte får registrera sig för moms eller får en förfrågan där det omarbetade ställningstagandet åberopas, ska inte nöja sig med det. Om Skatteverket nekar dig som vill starta verksamhet med häst momsregistrering, eller ifrågasätter en befintlig momsregistrering, med hänvisning till nu aktuellt ställningstagande kommer vi att bistå med vissa standardiserade texter för överklagande.

Vi erbjuder två tillfällen att ta del av viktig information för dig som driver hästverksamhet.
Ingen anmälan krävs. Mötet är digitalt och du ansluter genom att klicka på någon av de två länkarna nedan.

9 juni: 17.00-19.00. Klicka här för att delta.
14 juni: 15.00-17.00. Klicka här för att delta.

image4awke.png

Informationsträffen finansieras med EU-medel via Hästföretagarcentrum.

Publicerad måndag 7 juni 2021. kundtjanst@travsport.se