Foto: Thomas Blomqvist/TR Bild

Nya regler för publik på travtävlingar från 1 juni

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att lätta på restriktionerna gällande allmänna sammankomster vid kultur- och sportevenemang från och med 1 juni. Därför finns nu också möjligheten för alla travbanor att ta in ett begränsat antal personer på publikplats i samband med travtävlingar. Dock kommer stallbackarna tillsvidare att fortsatt vara strikta arbetsplatser under tävlingsdagarna.


Svensk Travsport och alla travbanorna har på ett gemensamt möte idag beslutat om att travbanorna från och med 1 juni har möjlighet att öppna upp efter lokala förutsättningar. Den enskilda banan avgör hur publiken har möjlighet att följa tävlingarna på plats, alla banor kommer alltså inte att hantera publikfrågan exakt lika. En sak har dock alla banorna enats om, och det gäller beslutet om stallbackarna. Så länge myndigheterna har restriktioner gällande antal personer vid allmänna sammankomster så kommer stallbacken att vara stängd.

- Det är fortsatt nödvändigt att skilja på stallbacken som är en arbetsplats och publikplats som myndigheterna definierar som allmän sammankomst. Sverige har fortfarande olika regler för arbetsplatser, publika ytor och restauranger, därför behöver dessa också vara tydligt avgränsade och uppdelade. Det innebär tyvärr att hästägare tillsvidare inte får träffa sina hästar på stallbacken, men nu ges i alla fall större möjlighet att närvara på tävlingen som publik, säger Per Wetterholm, tf sportchef på Svensk Travsport.

Publik inomhus, utomhus och restaurang
Folkhälsomyndigheten har satt begränsningar i antal personer som får släppas in på publikplats beroende på om det är inomhus eller utomhus och om det är tilldelad sittplats eller inte. Se nedan.

Inomhus

Inomhus sittande

Utomhus

Utomhus sittande

8

50

100

500

Vissa scenarier kan kombineras, så länge inte totala maxgränsen för respektive utomhus/inomhus passeras. De olika travbanorna arbetar nu med att förbereda sina anläggningar för att kunna ta emot det antal besökare som deras anläggningar och lokala smittläge tillåter. Det finns nämligen fortsatt lokala restriktioner som kan begränsa antalet besökare vid allmänna sammankomster. Det kommer att vara de lokala travsällskapen som ansvarar för beslut och kommunikation kring vilka publikmöjligheter som erbjuds vid olika tävlingsdagar.

Utöver publikplats finns som tidigare också möjligheten att ha restauranger på travbanan öppna. Här gäller fortsatt de restriktioner som gäller alla restauranger, exempelvis högst fyra personer per bord, möjlighet att hålla avstånd, endast bordsbeställning, etc. De personer som sitter på restaurangen kan heller inte röra sig fritt på arenan utan måste hålla sig i restauranglokalen. Den förändring som dock görs per den 1 juni är att restauranger tillåts ha öppet till 22:30, vilket gör att restauranger på travbanor kan hållas öppna under kvällstävlingar.

Den smittskyddsnivå som börjar gälla från 1 juni kallar Folkhälsomyndigheten nivå 3. Den dagen regeringen beslutar om nivå 2 kommer motsvarande regler gälla men då med högre maxtak för antal åskådare. Det är först i nivå 1 som det inte längre finns några restriktioner för publik på travbanor och andra arenor. Vilka datum Sverige kan nå nivå 2 och nivå 1 vet vi idag inte, men travbanorna kan nu förbereda sig på ett bra sätt inför detta.

Ponnytrav och provlopp
Från och med 1 juni tillåter myndigheterna också utomhustävlingar för upp till 150 personer. Det innebär att travbanor återigen kan arrangera ponnytravtävlingar utan åldersbegränsningar samt provlopp. Här gäller dock fortsatt begränsningen att det endast är två personer per deltagande häst som får vistas på stallbacken. Travsällskapet ansvarar för att myndigheternas regler samt ST:s särskilda provloppsregler följs.

Mer information om ponnytravtävlingar finns i en egen artikel här.

Publicerad torsdag 20 maj 2021. kundtjanst@travsport.se