Svensk Travsport rekryterar chefsjurist

Liv Färndahl har rekryterats som chefsjurist till Svensk Travsport. Rollen som chefjurist är ny och omfattar ett flertal områden som bland annat avtalsfrågor, processer, regelstyrning, med mera. Liv kommer närmast från en roll som Senior Legal Counsel på revisions- och konsultbolaget EY.


- Det känns väldigt bra att efter en omfattande rekryteringsprocess kunna gå i mål med Liv i den nya, och viktiga, rollen som chefsjurist. Vi har sett ett behov av en stark juridisk kompetens gällande bland annat kommersiella avtal. I den nya, omreglerade, världen har Svensk Travsport ansvar för flera stora och komplicerade juridiska frågor och med en chefsjurist på plats kan vi nu fortsätta att utveckla travsporten, säger Maria Croon, VD på Svensk Travsport.

Liv Färndahl har över femton års erfarenhet som jurist bland annat från stora affärsjuridiska advokatbyråer och som bolagsjurist för multinationella företag.

- Liv har en lång och bred erfarenhet som affärsjurist vilket ger Svensk Travsport styrka som förhandlare i avtalsprocesser men också generellt gällande legala frågor. Hon har den strategiska kompetens som kommer att vara så viktig för Svensk Travsport och travsporten som helhet. Liv blir högst ansvarig för juridiska frågor på Svensk Travsport och kommer arbeta nära förbundsjuristen i olika frågor, säger Maria Croon.

I rollen som chefsjurist på Svensk Travsport kommer Liv Färndahl att rapportera till VD. Hon kommer också att ingå i Svensk Travsports ledningsgrupp. Hon tillträder tjänsten den 9 augusti 2021.

- Jag ser mycket fram emot att påbörja tjänsten som chefsjurist på Svensk Travsport. Det är en spännande och föränderlig organisation som jag tror att jag med min erfarenhet kan bidra till. Jag har redan mött ett stort engagemang från alla representanter för organisationen och jag vill i min roll bidra både strategiskt och legalt till organisationens verksamhet, verka för Svensk Travsports intressen och utveckla den svenska travsporten i stort, säger Liv Färndahl.

Fakta
Namn: Liv Färndahl
Bor: I Sigtuna kommun
Familj: Man, barn och hund
Hästbakgrund: Nybliven gårdsägare där vi kommer att bygga upp en hästverksamhet. Stort engagemang och kunskap inom hästsporten med eget hästägande, utbildningar på Strömsholm etc.

För mer info, kontakta:
Maria Croon, VD – maria.croon@travsport.se

Publicerad den 12 maj 2021. kundtjanst@travsport.se