Ökad spridning av EHV-1 i Europa

Svensk Travsport har sedan förra veckan följt utvecklingen av och rapporteringen om spridningen av den neurologiska formen av virusabort (EHV-1) både i Europa och här hemma i Sverige då detta kan ha återverkningar på travsporten om läget skulle försämras kraftigt.


Det förändrade smittläget föranleder att våra hästhållare inom travsporten bör vara extra noggranna med sina förebyggande smittskyddsåtgärder och försöka fånga in eventuella tecken på smittsam sjukdom i tidigt skede. Vid misstanke ska sjuk häst provtas av veterinär och isoleringsåtgärder vidtas.

Med anledning av det skärpta smittskyddsläget har Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) gått ut med rekommendationer efter resor med häst

SVA har även en grundlig information om Virusabort (EHV-1) hos häst som är väl värd att läsa. 

Länsstyrelsernas rapportering över smittsamma, anmälningspliktiga hästsjukdomar publiceras av Svensk Travsport och kan hittas här på travsport.se, länk finns nedan.