Så ofta tävlar tränarna med jänkarvagn

Jänkarvagn, bike eller amerikansk sulky – kärt barn har många namn. Sulkymodellen anses ge hästarna extra hög fart och den används ofta i större lopp. Men det finns även många som tycker att sulkyn är olämplig och att den borde förbjudas helt eller delvis. Sedan 1 mars 2020 har ST registrerat vagninfo för alla svenska starter, och här kan du se listan över hur ofta de större träningsstallen tävlade med jänkarvagn ifjol.


Jänkarvagnens intåg har diskuterats flitigt på landets stallbackar de senaste sju-åtta åren. Är det bra eller dåligt för travsporten att jänkarvagnarna får användas? Åsikterna går isär. Daniel Redén, Reijo Liljendahl och Jerry Riordan använder jänkarvagn i mer än hälften av sina starter medan Robert Bergh och Jan-Olov Persson aldrig kör med den vagntypen. Den här artikeln tar ingen ställning kring vad som är rätt eller fel.

I bilagan nedan kan du se i vilken omfattning de största träningsstallen har använt jänkarvagnar i lopp under fjolåret. Vi visar de träningsstall som gjort minst 200 starter i Sverige under perioden 1 mars-31 december 2020.