Foto: Maria Holmén/TR Bild

Uppdaterade avelsindex för kallblodstravarna klara

Avelsindexen grundar sig på kallblodens del på de tävlingsprestationer som finns i Svensk Travsports och DNT:s databaser för 3-6-åriga hästar till och med den 30 november 2020.


Avelsindex är ett genetiskt redskap för att skatta avelsdjurens förväntade och aktuella avelsvärde och bygger på statistiska beräkningar enligt en så kallad BLUP-modell. Avelsindex gör det möjligt att jämföra förväntade genetiska anlag för prestationsegenskaper mellan alla individer som tillhör den för Sverige och Norge gemensamma kallblodspopulationen. Även inavelsgrad hos varje individ och trenden i hela populationen har uppdaterats.

För mer info, se länkar nedan