Svensk Travsport

Hepburn och Urban Africa strukna ur Svenska Uppfödningslöpet

De två hästarna Hepburn och Urban Africa har strukits ur kvällens lopp Svensk Uppfödningslöpning. Anledningen är sen ankomst till det obligatoriska övervakningsstallet.


I Svensk Uppfödningslöpning tillämpar Svensk Travsport övervakningsstall. Kravet, som framgår av propositionen, var att hästarna skulle vara på plats i övervakningsstallet senast 10:00 på tävlingsdagen. De aktuella hästarna, Hepburn och Urban Africa, anlände inte förrän 10:40 till stallet. Därför har ST beslutat att stryka hästarna i loppet, enligt 5§ i antidopningsreglementet: ”Häst som inte anlänt till övervakningsstallet senast den tidpunkt ST bestämt kan av ST förbjudas delta i loppet”.
Utöver villkoret i propositionstexten har hästarnas tränare också meddelats om tidpunkt för inställande i övervakningsstallet via SMS.
För övriga frågor kontakta Mattias Falkbåge.

Publicerad den 20 november 2021. kundtjanst@travsport.se