Hepburn och Urban Africa strukna ur Svenska Uppfödningslöpet

De två hästarna Hepburn och Urban Africa har strukits ur kvällens lopp Svensk Uppfödningslöpning. Anledningen är sen ankomst till det obligatoriska övervakningsstallet.


I Svensk Uppfödningslöpning tillämpar Svensk Travsport övervakningsstall. Kravet, som framgår av propositionen, var att hästarna skulle vara på plats i övervakningsstallet senast 10:00 på tävlingsdagen. De aktuella hästarna, Hepburn och Urban Africa, anlände inte förrän 10:40 till stallet. Därför har ST beslutat att stryka hästarna i loppet, enligt 5§ i antidopningsreglementet: ”Häst som inte anlänt till övervakningsstallet senast den tidpunkt ST bestämt kan av ST förbjudas delta i loppet”.
Utöver villkoret i propositionstexten har hästarnas tränare också meddelats om tidpunkt för inställande i övervakningsstallet via SMS.
För övriga frågor kontakta Mattias Falkbåge.

Publicerad den 20 november 2021. kundtjanst@travsport.se