Amatörer och lärlingar tillbaka i tävling igen

Efter årsskiftet ändrar Svensk Travsport i licensbestämmelserna och ger travbanorna möjlighet att skriva ut renodlade propositioner riktade mot lärlingar och amatörer. Amatör kan du räknas som upp till 150 körda lopp året innan. Gränsen för lärling går vid 400 lopp året innan.


Det kommer från 1 januari 2022 vara möjligt att arrangera lopp för lärlingar och amatörer igen. Svensk Travsport kommer att ha med i sportsytemet vilka som är anställda hos A- eller B-tränare. De kommer att kunna tävla som lärlingar. Gränser att använda blir K30, K150 och K400. Har du kört fler än 400 lopp föregående år kan du inte räknas som lärling.

Amatörloppen kommer att köras för körsvenner utan anställning. Gränser att använda blir K30 och K 150. Har du kört fler än 150 föregående år kan du inte räknas som amatör.

– Bakgrunden till ändringen är att vi har lyssnat på de aktivas önskemål om att få tävla mot likasinnade och att ha en identitet som lärling eller amatör. Med den här ändringen tar vi oss i rätt riktning, säger sportchef Robert Karlsson.

Möjliga propositioner med kuskbegränsningar:
Lärlingslopp (K30)
För körsvenner med K- eller B-licens, med registrerad anställning hos A- eller B-tränare.

Lärlingslopp (K150)
För körsvenner med K- eller B-licens, med registrerad anställning hos A- eller B-tränare.

Lärlingslopp (K400)
För körsvenner med K- eller B-licens, med registrerad anställning hos A- eller B-tränare.

Amatörlopp (K30)
För körsvenner med K- eller B-licens, som inte har registrerad anställning hos A- eller B-tränare.

Amatörlopp (K150)
För körsvenner med K- eller B-licens, som inte har registrerad anställning hos A- eller B-tränare.

Kombinationsproppar:
Lärlingslopp/Amatörlopp (K30)
För kuskar med K- eller B-licens.

Lärlingslopp/Amatörlopp (K150)
För kuskar med K- eller B-licens.

Publicerad tisdag 2 november 2021. kundtjanst@travsport.se