Foto: privat

Lykke – nya verktyget i kampen mot dopning

Svensk Travsport tar nu flera steg i att utveckla sitt antidopningsarbete. Ett nytt kontrollverktyg presenteras och samtidigt resurs- och kompetensförstärks det operativa arbetet på flera sätt.


Mattias Falkbåge, utredningschef på Svensk Travsport, sammanfattar nuläget i antidopningsarbetet på följande sätt:

– Vi har en bra grund att stå på i vårt antidopningsarbete med exempelvis de 4 000 prover som tas årligen i både tävling och träning, upptagning av tidigare nedfrysta prover för kontroll med förbättrade analysmetoder, nyttjande av internationella labb för analyser samt de riktade kontroller som görs från vår sida efter tips. Visselblåsarsystemet som vi släppte i somras gör att vi får in mer tips och information än tidigare, vilket är en avgörande faktor för att tajma operativa insatser såsom spaning i tid och plats.

Nu får avdelningen ett nytt spännande verktyg till hjälp i kampen mot dopning. Under cirka ett års tid har ett projekt pågått där man utbildat en antidopningshund. Lykke, som hunden heter, är nu redo att stå till tjänst och arbetet att närvara vid riktade oanmälda kontroller påbörjas direkt.

– Tack vare Lykke och hans förare Fia får vi nya och förbättrade förutsättningar att rikta vår provtagning där Lykke markerar att otillåtna substanser kan ha givits till hästen. Det blir som ett nytt sållningsinstrument inför provtagning både på tävling och i träning. Mig veterligen är detta helt världsunikt att använda hund i antidopingsammanhang för att spåra ämnen som gått igenom hästen, säger Mattias Falkbåge.

Utöver den nya antidopningshunden så kommer det även att resurs- och kompetensförstärkas på avdelningen. Beslut är nyligen taget om att en person med specialkompetens inom spaning och operativt arbete ska rekryteras.

– När vi har vår nya resurs på plats så kan denne, ihop med antidopningshunden, lyfta vårt operativa arbete till nya nivåer. Nivåer vi måste ligga på för att effektivisera kampen mot de som skadar vår travsport genom dopning. Det är ju inte minst en hästvälfärdsfråga. Det skall vara tabu och skamligt att försöka ge sig själv fördelar genom att fuska via dopning. De som försöker dopa, de ska veta att vi jobbar mot dem och vi kommer aldrig sluta arbeta mot dem. De ska känna att vi är där, de ska känna vår närvaro, avslutar Mattias.

Publicerad den 9 november 2021. kundtjanst@travsport.se