"Vi strävar efter en attitydförändring"

Vid årsskiftet förtydligas och skärps 60§ i Tävlingsreglementet med fokus på användningen av körspöet. Ordet drivning tas bort helt och ersätts med maning och direktiven förtydligas.


Svensk Travsports grund vilar på att sätta hästarna och deras välmående i främsta rummet. Våra regelverk och eventuella påföljder speglar också detta perspektiv. I enlighet med detta kommer 60§ i Tävlingsreglementet att skrivas om från och med 2022. Paragrafen reglerar användningen av körspö/ridspö och bland annat tas begreppet drivning bort helt.

Förändringen i reglementet tas i officiellt bruk från och med 1/1 2022, men måldomarnämnderna kommer att börja bedöma efter de nya direktiven redan nu, utan att dela ut bestraffningar, för att ge både aktiva och domare en möjlighet att anpassa sig inför förändringen.

– Vi väljer att skicka ut riktlinjerna redan under hösten för att ge våra aktiva tydlig information och för att verkligen få till en hållbar förändring då vi strävar efter en attitydförändring hos alla, säger Jonny Staf, domarbas på Svensk Travsport.

De nya riktlinjerna hittar du nedan.