Skaffa användarkonto även för Ponny

Du som har en ponnylicens borde gå in och skaffa ett användarkonto på Svensk Travsport. Det kommer underlätta startanmälan och gör det enklare att hantera ponnyns deltagande och reglementen.


Det finns väldigt många fördelar med att skaffa ett användarkonto. Det är ett system som används för det stora travet med framgång och där även Ponny kan ha samma funktionalitet – skaffa ett du också. Här under hittar du några av fördelarna och även en länk för att skaffa ett konto.

 • Det går inte att anmäla en kat A- ponny i ett kat B- lopp, och tvärtom.
 • Du kan enkelt anmäla din ponny/ponnyer till rätt proposition. Systemet känner av vilka ponnys som finns på din lista, när du sedan skall anmäla så kan du enbart välja den propp/ de proppar som din ponny passar in i.
 • Du kan ändra, lägga till, eller ta bort din anmälan fram tills anmälan går ut aktuell anmälningsdag kl.09:00.
 • Du kan själv söka upp den kusk/kuskar/ryttare som skall tävla åt dig. Samt under Startanmälan göra din egen förvalda kusk-/ryttarlista.
 • I träningslistan hittar du information kring din ponny, har du flera ponnyer kan du sortera dessa efter den kolumn du önskar. Kolumnerna Rekord, Camp, Mätintyg och Anmärkningar visas endast i inloggat läge.
 • Anmärkningar: här visas information som är bra att känna till innan du startanmäler
 • Senaste start datum och bankod
 • Kval om ponnyn måste kvala
 • Giltig vacc datum, vinrött om vaccination t.o.m datum är i närtid, rött om giltig vaccination saknas
 • Mätintyg om det saknas helt eller inte är giltigt
 • Spärr om tränaren är spärrad.
 • Du kan skicka din startanmälan även om det finns anmärkningar som gör att din ponny kommer falla ut som ej godkänd om det inte åtgärdats innan anmälningstidens utgång.
 • När du anmäler en ponny som har en anmärkning så kommer ett meddelande upp så att du blir uppmärksammad om att du måste åtgärda "anmärkningen" för att din ponny ska bli godkänd.
 • I inloggat läge finner du som tränare även din camp.
 • Camp är den adress/gård du har din ponny uppstallad om du saknar en registrerad camp så kontakta din hemmabana så de kan registrera en camp.
 • Under "Mina kommande starter" finner du nu din ponny som finns med i en startlista. Du länkas direkt till startlistan via ett klick på tävlingsdatum i kolumnen Datum/lopp.
 • I "Inställningar" kan du ändra dina personliga uppgifter som mobilnummer, e-post och hemsida.

Om alla använder användarkonto så kommer startlistorna ut betydligt fortare.