STAD:s avgörande i Propulsion-ärendet

Idag har Svensk Travsports Ansvars och Disciplinnämnd (STAD) meddelat sitt avgörande i ärendet kring hästen Propulsion. STAD har beslutat att döma Daniel Redén enligt det strikta tränaransvaret för att ha startat med en nervsnittad häst i strid mot antidopningsreglementet. Nämnden har beslutat att inte utdöma någon påföljd i form av böter. Återbetalningskravet från Svensk Travsport på utbetalda prismedel kvarstår dock.


- Först och främst tror jag att alla känner en lättnad över att det äntligen kommit ett beslut i det här ärendet som diskuterats ända sedan i juni förra året. Det här har varit tungt för alla inblandade och för hela travsporten. Nu har båda parter fått presentera sin sida av saken för en oberoende instans som nu kommit med sitt avgörande, säger Maria Croon, VD på Svensk Travsport.

STAD finner att Propulsion genomgått ett ingrepp som ligger inom ramen för begreppet nervsnittning i ST:s regelsystem. Daniel Redén har därmed brustit mot reglerna. Det förhållandet att ST vid inregistrering haft uppgifter om att Propulsion varit nervsnittad och därefter tillåtits starta i tävlingar påverkar enligt nämndens bedömning inte det ansvar som ligger på tränaren enligt Tävlingsreglementet och Antidopningsreglementet. STAD beslutar också att Propulsion ska vara förbjuden att för all framtid delta i tävling. Se beslutet i sin helhet i länken nedan.

Svensk Travsport gav Stall Zet anstånd på återbetalning av utbetalda prismedel till dess att STAD avgjort ärendet. Då detta nu är gjort och det är konstaterat att hästen Propulsion tävlat otillåtet kvarstår återbetalningskravet.

- Vi vill inte att något liknande ska inträffa igen och vi har gått igenom 1000-tals importer för att säkerställa att det här är det enda fallet i sitt slag. Med det sagt så kunde just det här ärendet ha hanterats annorlunda av Svensk Travsport. Vi genomförde också en intern utredning som presenterades i oktober förra året där det framkom behov av att utveckla våra rutiner och interna processer. Det är något vi tagit på största allvar och arbetat med sedan dess.

Beslutet kan läsas i sin helhet i länken nedan. Beslutet kan överklagas till Svensk Travsports Överdomstol inom 14 dagar.


För frågor, kontakta Maria Croon på maria.croon@travsport.se