Svensk Travsports årsredovisning 2021 klar

Nu är Svensk Travsports årsredovisning 2021 med hållbarhetsredovisning publicerad.


Nytt för i år är att Svensk Travsport för första gången upprättar en hållbarhetsredovisning som är inkluderad som en del av årsredovisningen 2021.