Ny styrelse i Svensk Travsport

Idag har Svensk Travsports fullmäktige fattat beslut dels om nya stadgar, dels om en ny styrelse. Den nya styrelsen har utökats till att omfatta nio ledamöter och sex av dem består av nyvalda ledamöter. Fullmäktige beslutade också att utse Anders Källström till ny ordförande i Svensk Travsport med Kerstin Peterson-Brodda som vice ordförande.


De nya stadgarna som antogs av fullmäktige slog bland annat fast:

 • Den nya styrmodellen som Svensk Travsport ska arbeta enligt framgent. I det ingår bland annat de nya rådgivande organen konsortium, ordförandesamråd och VD-samråd.
 • Att Svensk Travsports Ansvars- och disciplinnämnd (STAD) från och med nu väljs av fullmäktige.
 • Att det nu ges utrymme för associerade medlemmar, utan rösträtt, att väljas in i Svensk Travsport.

Styrelsens sammansättning förändrades till att innehålla nio ledamöter som blandar oberoende ledamöter med representanter från såväl travsällskap som basorganisationer.

Den styrelse som valdes av fullmäktige var:

 • Anders Källström, oberoende – ordförande
 • Kerstin Peterson-Brodda, Skånska Travsällskapet – vice ordförande
 • Marita Arvidsson, Travklubben Sleipner och Nordmarkens Travsällskap
 • Marie Dellhag, Hallands Travsällskap (ej med på bild)
 • Jan Halberg, Travtränarnas Riksförbund
 • Anders Jonsson, Dalarnas Travsällskap
 • Remy Nilson, oberoende
 • Hanna Norring, oberoende
 • Saila Quicklund, Jämtlands Travsällskap

Publicerad den 27 april 2022. kundtjanst@travsport.se