Pågående utredning mot A-tränare

En svensk A-tränare har under fredag 2 december fått sin licens indragen tills vidare, på grund av en pågående utredning gällande misstänkta överträdelser mot antidopningsreglementet. Berörd häst har belagts med startförbud. Misstankarna uppstod efter en operativ insats under natten till 1 december.


Utdrag ur Antidopingreglementet:

12 § Påföljder för tränare eller annan underställd reglementet
a) För avsiktlig överträdelse av 3 § c)-d), 8 § d), 9 § a)-d) eller 10 § döms tränare eller annan, underställd detta reglemente, till förlust av licens och till totalt eller partiellt tillträdesförbud för viss tid, dock minst två år, eller för alltid samt böter högst 1.000.000 kr.
(…)
Påföljd enligt denna punkt kan beslutas gälla tills vidare i avvaktan på utrednings slutförande.

11 § Påföljder för häst
(…)
i) Häst som tävlat eller avses att tävla i strid mot antidopningsreglementet kan meddelas startförbud tills vidare.

Frågor hänvisas till utredningschef Mattias Falkbåge.

Publicerad fredag 2 december 2022. kundtjanst@travsport.se