Datum för förhandling i Propulsionärendet

Överdomstolen kommer den 23 och 24 mars 2022 att hålla förhandling i det s.k. Propulsionärendet. Förhandlingen hålls i Hästsportens Hus. Lokal meddelas senare.


Utrymme för massmedia och åhörare är, med hänsyn till befintliga lokaler, begränsat.

Utöver överdomstolens ledamöter, parterna och deras ombud kommer högst 10 övriga personer kunna beredas plats.

Av dessa platser kommer företrädare för massmedia ges företräde före övriga.

Den som önskar närvara vid förhandlingen ska senast den 21 mars 2022 anmäla intresse via e-post till Svensk Travsports PR- och presschef Tomas Fyhr (tomas.fyhr@travsport.se) och de första 10 som anmält intresse kommer att beredas plats.

Representant för massmedia ska på förfrågan kunna förete utgivningsbevis.

Olle Sohlberg
Ordförande i överdomstolen.

Publicerad måndag 21 februari 2022. kundtjanst@travsport.se