Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Så skapar du en säker och hälsosam arbetsplats

Som chef, arbetsledare och arbetsgivare inom hästnäringen är detta kurserna för att lära mer om hur du skapar en säker och hälsosam arbetsplats. Antalet platser är begränsade, så inget att vänta på - anmäl dig redan idag!


Svensk Travsport erbjuder genom Hästsportens Folkhögskola flera olika distanskurser för arbetsgivare, chefer och ledare inom travsporten. Arbetsmiljön innefattar allt runt arbetsplatsen - både den fysiska miljön med hästar, stall och maskiner, men också ledarskap av personal och organisering av arbetet. Dessutom visar forskning att satsning på en god arbetsmiljö också lönar sig ekonomiskt.

Förra årets kurser blev snabbt fulla och eftersom intresset var så stort håller Hästsportens Folkhögskola i år  ytterligare kurser - se listan med kurser och datum nedan.

Arbetsmiljöutbildning grundkurs (digital)

Denna kurs vänder sig till dig som vill och behöver lära dig mer om arbetsmiljö under tre halvdagar. Utbildningen är grundläggande och praktisk tillämpbar för såväl chefer som skyddsombud i hästverksamheter, och hålls vid två tillfällen, i vår och i höst - välj vilket som passar dig bäst!

  • Kurstillfälle 1: 23-24 mars och 6 april, kl 9 – 12.
  • Kurstillfälle 2: 20-21 september och 4 oktober, kl 9 – 12.

Arbetsmiljö fortsättningskurs (digital)

Denna distanskurs är en fortsättning på grundkursen i arbetsmiljö vänder sig till dig som vill och behöver lära dig mer om praktisk Arbetsmiljö. Kursen är praktisk tillämpbar för såväl chefer som skyddsombud i hästverksamheter, och hålls vid två halvdagar.

  • Kurstillfällen: 8 november samt 29 november, kl 9 – 12.

Arbetsmiljöutbildning påbyggnadskurs (digital)

Denna distanskurs är en halvdag fördjupnings- och repetitionskurs för dig som tidigare genomgått arbetsmiljöutbildning

  • Kurstid: 26 april, kl 9-12.

Grundkurs i arbetsrätt (digital) 

Denna distanskurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om Arbetsrätt. Utbildningen är grundläggande och praktisk tillämpbar för chefer i hästverksamheter och lyfter rättigheter och skyldigheter kopplat till arbetsgivar- och arbetstagarrollen. Undervisnignen är kostnadsfri för dig som deltar, och hålls över två halvdagar (förmiddag). Välj vilken av de två kurstillfällen som passar dig bäst, i april eller i oktober. 

  • Kurstillfälle 1: 20-21 april, kl 9-12. 
  • Kurstillfälle 2: 12-13 oktober kl 9-12. 

Ledarpraktikan – inriktning häst

En mycket uppskattad ledarskapsutbildning som lyfter de olika delarna i ledarskapet på ett pedagogiskt och väl anpassat sätt för chefer inom hästverksamheter. Utbildningen pågår under drygt 12 månader under 2022–2023. Fysiska och digitala träffar varvas med individuell coachning, egen studiegrupp samt hembesök med så kallad Slöserijakt.

  • Kursstart 14 september.

Arbetsmiljö och Lean

Denna ledarutbildning vänder sig till verksamhetsansvariga som genomfört Ledarpraktikan eller liknande ledarskapsutbildningar. Fysiska och digitala träffar varvas med studiebesök hos varandra samt coachning på teamnivå, med möjlighet till individuell coachning.

  • Kursstart 7 juni

 

Läs mer och anmäl dig hos Hästsportens Folkhögskola på länken nedan!