Inbjudan till informationsträffar

Skatteverket publicerade under våren 2021 ett ställningstagande med en omtolkning av begreppet ”beskattningsbar person”. Frågan har nu varit på branschens agenda under lång tid och i januari 2022 erbjuder vi två nya informationstillfällen för dig som driver hästverksamhet och berörs av ställningstagandet. Skattejuristerna Jan Kleerup och Urban Rydin går igenom innehållet i ställningstagandet och kommenterar det ur hästföretagarens perspektiv.


Den nya tolkningen berör hästföretagare i hög grad och många frågor har uppstått. Skattejurister som företräder branschen har under året fört dialog med Skatteverket för att försöka påverka och ändra myndighetens uppfattning, men nu har Skatteverket börjat att agera mot hästverksamhet med trav- och galopphästar avseende det omarbetade ställningstagandet.

Våra skatteexperter berättar om pågående arbete från branschens olika organisationer och informerar om hur du som hästverksam kan resonera om du får förfrågningar om din hästverksamhet med hänvisning till ställningstagandet.

Vi erbjuder under januari 2022 två tillfällen att ta del av viktig information för dig som driver hästverksamhet. Ingen anmälan krävs. Mötet är digitalt och du ansluter genom att klicka på länken nedan.

24 Januari kl 15-17

28 Januari kl 9-11