Nytt samarbetsavtal med Danmark undertecknat

Fredagen den 28 januari undertecknades ett nytt samarbetsavtal mellan Svensk Travsport och Dansk Hestevæddeløb. Detta avtal ersätter det tidigare ramavtalet från 2018 som nu har konkretiserats och omarbetats under de senaste två åren. Målet med avtalet är att skapa en gemensam och stark skandinavisk trav och galoppsport.


- Det är glädjande att nu kunna gå i mål med det här avtalet som vi arbetat intensivt med under så lång tid. Samtidigt har det varit bra att vi tagit tid på oss så att vi har kunnat gå igenom de olika delarna ordentligt för att den här gången betydligt mer konkret beskriva vad samarbetsavtalet innebär. Förhandlingarna hela tiden varit konstruktiva med ledstjärnan att vi vill bli ”starkare tillsammans”, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

Det nya avtalet utgår från samma vision om ett starkare skandinaviskt samarbete, men är nu tydligare i konkretisering av rättigheter och skyldigheter parterna emellan. Avtalet speglar också den nya struktur som gäller i Sverige efter omregleringen av spelmarknaden och säkerställer också att rätt avtalsparter ingår avtalen.

- En stark skandinavisk sport är också bra för den svenska travsporten. Att vi nu kunnat ingå ett samarbetsavtal som också har kommersiella fördelar för båda parter gör det självklart extra starkt. Jag hoppas också att vi genom ett djupare samarbete med erfarenhetsutbyte och där vi hittar synergier kan få vår sport att växa och vara långsiktigt hållbar och attraktiv för såväl utövare som publik, säger Maria Croon.

I avtalet regleras ett antal områden som båda parter förpliktar sig att följa och samverka kring. Exempelvis ett harmoniserat arbete med säkerhet på bana (SÄBA), tävlingskalender, reglementen och liknande. Avsikten är också att Dansk Hestevæddeløb, som övergripande organisation för den danska trav- och galoppsporten, ska bli associerad medlem i Svensk Travsport.

- Det har varit viktigt att hitta en form för medlemskap som förstärker samarbetet och som visar på långsiktighet. Ett associerat medlemskap är en väl avvägd nivå på medlemskapet där Dansk Hestevæddeløb får delta och göra sin röst hörd i Svensk Travsports olika mötesforum. Det är en ny och helt unik konstruktion där förutsättningarna för en associerad medlem regleras i specifika avtal. Det är dock Svensk Travsports fullmäktige som beslutar om detta, säger Maria Croon.

Det nya avtalet reglerar alla tidigare åtaganden från det tidigare avtalet och börjar att gälla omedelbart.

För mer information om avtalet, kontakta Maria Croon, vd Svensk Travsport.

Publicerad den 31 januari 2022. kundtjanst@travsport.se