Pegasus lägesrapport 2021 – bana för bana

Här är Pegasus lägesrapport för hela 2021 där vi räknat hur många av banregionernas hästar, licensinnehavare, travskoleelever och hästägare som varit aktiva – ifjol och året innan. Vi visar även antalet tränarsegrar och hur välfyllda startlistorna varit på respektive bana.


Pandemins påverkan gör det svårt att jämföra utvecklingen 2021 och 2020. Det kördes 170 fler lopp 2021 än 2020, men trots fler lopp sjönk totalsiffrorna något för hästars och hästägares starter. Antalet unika svensktränade hästar, licensinnehavare och hästägare som startat ligger ett par procent lägre. Det syns också att den nya regeln som hindrar minderåriga att köra vanliga lopp har hållit tillbaka möjligheten för unga att debutera, 2021 hade vi bara 65 unga debutanter jämfört med 96 unga debutanter 2020. De svenska tränarna tog hela 317 fler segrar 2021 än 2020 vilket delvis beror på att vi arrangerat fler lopp men även på att konkurrensen från gästande utländska tränare inte varit lika tuff under 2021.

För ponnysporten gör pandemin jämförelserna med mellan åren ännu svårare. 2021 har dock varit klart bättre än 2020 för ponnysporten, men båda säsongerna har haft långa perioder med tävlingsstopp.

Startlistorna på banorna har inte varit lika välfyllda som 2020 (antal startande hästar per lopp). Vi är istället tillbaka på den nivå som fanns innan pandemin. En märklig men nu allt tydligare effekt av pandemin var att år 2020 blev ett bra år för just travsporten i Sverige. Fler svenska tränare och hästar kom till start då, förmodligen för att travfolket hade lite mer tid att träna sina hästar. Pandemin gjorde att många amatörtränare jobbade mer hemifrån, och andra kanske var permitterade delar av året. Fler hästar kunde därför bli startklara helt enkelt. Men även de utländska tränarna som skaffade tillfälliga filialer i Sverige 2020 gjorde att startlistorna fylldes. Och de svenska tränarna fick även in fler utlandsägda starthästar i tillfällig träning 2020. År 2021 var vi tillbaka på lite mer normala nivåer.

Pandemin har förstås även påverkat travskolans möjligheter att hålla öppet och det är stora variationer i de olika regionerna både 2020 och 2021. Travskolorna nådde förvisso ett nytt rekord i antal elever med knapp marginal, men pandemin gör det som sagt svårt att analysera siffrornas underliggande orsaker.

I rapporten nedan ser du siffror för varje bana/banregion.

 • Licensinnehavare i banregionen som startat.
 • Licensinnehavare i banregionen som debuterat eller återkommit efter lång frånvaro.
 • Ponnykuskar (alla åldrar) i banregionen som startat.
 • Ponnykuskar (8-15 år) i banregionen som debuterat.
 • Banregionens hästars starter (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Antal unika hästar i regionen som startat (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Banregionens hästägares starter (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Antal hästägarföreträdare i banregionen som startat (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Hemmatränarnas segrar i vanliga lopp och i STL.
 • Hur välfyllda har startlistorna varit?
 • Elever i travskola som gått minst tre lektioner.