Lykke i Finland

Svensk Travsport har ett långt samarbete med travförbunden i de nordiska länderna, bland annat för att harmonisera regler kring tävling och hästvälfärd. Där ingår även ett nära samarbete kring karenslista och antidopningsarbete.


Det senaste exemplet på det nordiska samarbetet är med den svenska antidopningshunden Lykke, som nu är på besök i Finland. Där går till helgen det finska storloppet St Michel-Ajo på Mikkelibanan, med internationella elithästar i startlistan.

Användningen av hundar i olika typer av arbete är välkänd, och fördelarna har visat sig vara stora. Med sitt luktsinne kan specialtränade Lykke upptäcka eventuella läkemedelsrester i urinen hos hästar.

- Det här är jättebra, det är viktigt att utveckla nya metoder inom antidopningsarbetet i hästsporten, säger Minna Mäenpää, vd för Hippos i Finland.

Och på frågan om vilka resultat det har blivit, svarar Mattias Falkbåge, chef för Hästvälfärd och Utredning på Svensk Travsport, så här:

- Lykke är ett ”antidopningsverktyg” och hans resultat blir en del av en utredning, så vi kommunicerar inte specifikt kring de resultat som Lykke genererar. Dock kan vi säga att Lykke vid flera tillfällen under året markerat på preparat som han är tränad på. När det sker så blir nästa steg provtagning av aktuell häst, och därefter avgör provsvaret om vi startar en utredning eller ej.

 

Publicerad onsdag 13 juli 2022. kundtjanst@travsport.se