Visselblåsarsystemet fyller ett år

7 juni 2021 släpptes Svensk Travsports visselblåsarsystem där vem som helst kan tipsa oss om eventuella oegentligheter inom vår sport, anonymt eller med sitt namn. Såhär ett år senare kan utredningschef Mattias Falkbåge konstatera att systemet definitivt kommit till nytta.


– Vi får in flertalet tips varje vecka och många av de ärenden som vi på avdelningen för hästvälfärd har hanterat det senaste året har sin grund i tips som kommit in via visselblåsarsystemet. Vi behöver få in information för att kunna prioritera och på bästa sätt nyttja våra resurser så effektivt som möjligt och jag skulle gärna se att vi får in än mer tips, säger han och fortsätter:

– Nu när vi haft systemet i gång i ett år kan vi se att det har blivit en viktig pusselbit i vårt arbete kring en stark hästvälfärd och en sport fri från dopning. De tips vi får in kan vara den sista pusselbiten som behövs. Jag vill också trycka på att vi väldigt gärna ser att man använder den säkra postlådan så att vi kan skapa en kontaktväg även om den som tipsar fortsatt vill vara anonym. Det gör väldigt stor skillnad för oss att kunna ställa följdfrågor.  

Visselblåsarsystemet – så funkar det
Du lämnar in ditt tips genom att klicka på Lämna tips och fylla i formuläret. Fyll i så mycket information du kan och bifoga gärna bilder om du har.

När du skickar in ditt tips får du möjlighet att skapa är så kallad säker postlåda. Gör gärna det, genom den kan vi kommunicera med dig och exempelvis ställa uppföljande frågor även om du väljer att vara anonym.

Alla tips som kommer in bedöms innan beslut fattas om vidare utredning och kontroller bör ske. Även om tipset inte föranleder någon omedelbar åtgärd, kan det ändå vara väsentlig information som går in i ett större utredningssammanhang. All information som lämnats blir en del i vårt utredningsarbete, vilket gör att vi inte kommer individuellt återkoppla vad tipset resulterat i.

Tipset kommer att tas bort från systemet när det inte längre är nödvändigt att lagra det. Alla tips kommer att behandlas konfidentiellt.

Vad kan man tipsa om?

  • Misstanke om djurskyddsbrott
  • Misstanke om dopning
  • Misstanke om andra överträdelser mot Svensk Travsports regelverk

Vad kan man inte tipsa om?
Gäller saken något som regleras som brottsligt enligt svensk lag bör du i första hand vända dig till Polisen för att göra en brottsanmälan. Exempel på detta är olika sexualbrott, olaga hot, misshandel eller förtal. Polisen nås på telefonnummer 114 14 eller 112 om det är akut.

Tvist kring avtal, köp eller liknande anses vara en civilrättslig fråga som slutligen avgörs i allmänna domstolar och som Svensk Travsport ej utreder. Förslagsvis ta kontakt med ett juridiskt ombud

Frågor som missnöje med löner eller arbetsplatsen ska inte rapporteras genom visselblåsarsystemet. Denna typ av ärenden ska rapporteras via sedvanliga kanaler, till exempel genom att kontakt med närmsta chef eller HR-kontaktperson.

Om informationen avser annat än den kategori misstänkta händelser/överträdelser som beskrivs ovan eller visar sig vara klart ogrundad kommer tipset omedelbart att raderas från systemet. Gäller tipset travsport utomlands och berör förbund utanför Sverige så vidarebefordras den till aktuellt travförbund. Berör informationen en myndighets arbete så vidarebefordras den dit. Om det berör ett brott enligt svenska lag så kan informationen förmedlas vidare/anmälas till Polismyndigheten.

En länk till systemet hittar du nedan samt högst upp på sajtens startsida.