Pegasus lägesrapport april – bana för bana

Här är Pegasus lägesrapport för årets fyra första månader där vi räknat hur många av banregionernas hästar, licensinnehavare, travskoleelever och hästägare som varit aktiva under januari-mars – i år och förra året. Vi visar även antalet tränarsegrar och hur välfyllda startlistorna varit på respektive bana.


Det är alltid svårt att jämföra två tävlingssäsonger och olika banregioner med varandra när det bara gått fyra månader. Skillnaderna kan ju till stor del bero på hur många tävlingsdagar man haft på hemmaplan under vårvintern, och det är egentligen först framåt halvårsskiftet som jämförelserna kan göras på riktigt.

Med det sagt så ser vi ändå en vikande trend för travsporten i landet. De flesta deltagarsiffrorna sjunker med 3-5 procent. Den utvecklingen följer väl egentligen samma linjer som det gjort under hela 2000-talet, med undantag för pandemiåret 2020.

Vi har i vår haft allt svårare att få ihop fulla startfält. Snittsiffran för antalet startande per lopp är 10,3 jämfört med fjolårets 10,7 under motsvarande period. Samtidigt ökar prispengarna (plus sex procent) och antal körda lopp (plus två procent) jämfört med ifjol.

I rapporten ser du siffror för varje bana/banregion.

 • Licensinnehavare i banregionen som startat.
 • Licensinnehavare i banregionen som debuterat eller återkommit efter lång frånvaro.
 • Ponnykuskar (alla åldrar) i banregionen som startat.
 • Ponnykuskar (8-15 år) i banregionen som debuterat.
 • Banregionens hästars starter (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Antal unika hästar i regionen som startat (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Banregionens hästägares starter (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Antal hästägarföreträdare i banregionen som startat (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Hemmatränarnas segrar i vanliga lopp och i STL.
 • Hur välfyllda har startlistorna varit?
 • Elever i travskola som gått minst tre lektioner.

Pegasus lägesrapport för april 2022 finns att hämta här nedanför.