Pegasus lägesrapport februari – bana för bana

Här är Pegasus lägesrapport för årets första två månader där vi räknat hur många av banregionernas hästar, licensinnehavare, travskoleelever och hästägare som varit aktiva under januari-februari – i år och förra året. Vi visar även antalet tränarsegrar och hur välfyllda startlistorna varit på respektive bana.


Nytt för i år är att vi dessutom kommer redovisa enkel tävlingsstatistik på nationell nivå kring antal lopp, startande hästar och prispengar för aktuell period. Du hittar detta på sidan 2 i rapporten.

Som alltid är det vanskligt att jämföra två tävlingssäsonger och olika banregioner med varandra när det bara gått två månader. Skillnaderna kan ju till stor del bero på hur många tävlingsdagar man haft på hemmaplan under vårvintern, och det är egentligen först framåt maj-juni som jämförelserna kan göras på riktigt.

Vi kan dock konstatera att årets första vintermånader inte varit lika travsportsvänliga som ifjol. Hästarna har gjort färre starter och antalet startande per lopp har sjunkit från 10,7 till 10,2 jämfört med januari-februari 2021. Detta trots att vi haft betydligt fler utlandstränade hästar som hjälpt oss fylla startlistorna i år.

Travskolorna håller lite bättre fart än motsvarande period ifjol, vilket säkert delvis beror på att pandemipåverkan inte är lika tuff i år.

I rapporten ser du siffror för varje bana/banregion.

 • Licensinnehavare i banregionen som startat.
 • Licensinnehavare i banregionen som debuterat eller återkommit efter lång frånvaro.
 • Ponnykuskar (alla åldrar) i banregionen som startat.
 • Ponnykuskar (8-15 år) i banregionen som debuterat.
 • Banregionens hästars starter (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Antal unika hästar i regionen som startat (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Banregionens hästägares starter (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Antal hästägarföreträdare i banregionen som startat (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Hemmatränarnas segrar i vanliga lopp och i STL.
 • Hur välfyllda har startlistorna varit?
 • Elever i travskola som gått minst tre lektioner.

Pegasus lägesrapport för februari 2022 finns att hämta här nedanför.