Foto: Svensk Travsport

Ponnytrav Avelskonferens 2022

Lördagen 29 oktober hölls den första (men förhoppningsvis inte sista!) konferensen för ponnytrav-avel, arrangerad av SPTF och ST.


Med stort engagemang och energi deltog både sportens aktiva inom ponnytravet och avelsföreningarna, Svenska Russavelsföreningen och Sveriges Shetlandssällskap. På programmet stod föredrag av SPTF Bengt Westergren om Avelsgruppens arbete för ponnytrav, Eva Aronsson från Gransjöns Stuteri om Framgångsrik ponnyavel och ST’s Avelschef Christina Olsson om erfarenheter från prestationsavel inom Varm- och Kallblod.

Dagen innehöll även en paneldebatt om ”Framtidens ponnytravavel” med Eva Aronsson, Liselotte Erixon, Sanna Soleskog, Ebba Handler och Camilla Ingerstad, med lite olika perspektiv – och avrundades med en workshop där början till en gemensam handlingsplan med flera konkreta åtgärder togs fram.

- Allt som allt en givande dag och målet med konferensen, att ”öka samarbetet i branschen för att få fram fler ponnyer till ponnytravet” är på god väg att uppfyllas, säger Mikael Johannson, vice ordförande i SPTF och en av drivkrafterna bakom konferensen.

- Det ska bli spännande att se resultatet av både dagen och deltagarnas stora engagemang i de handlingsplaner och konkreta åtgärder som det utmynnar i, för ponnytravet är jätteviktigt för travsporten, säger Maria Croon, VD på Svensk Travsport, som också inledde dagen.

 

Publicerad den 3 november 2022. kundtjanst@travsport.se