Detta händer just nu i momsfrågan

Svensk Travsport driver momsfrågan vidare tillsammans med LRF Häst och Svensk Galopp, och detta är vad som händer just nu.


I augusti kallade Riksdagens Skatteutskott branschen och Skatteverket till dialogmöte. Branschen representerades av Svensk Travsport, LRF Häst och Svensk Galopp tillsammans med skattejurister och hästföretagare. Skatteverket representerades av den högsta ledningen. Det var ett mycket bra möte som gav utrymme för god dialog kring en av våra i särklass viktigaste frågor för hästföretagare just nu, momsfrågorna i hästverksamhet.

Det blir ett uppföljande möte med Generaldirektören för Skatteverket i slutet av oktober.

I skrivande stund har vi också en direkt och konstruktiv dialog med Skatteverket, framförallt om hur vi så skyndsamt som möjligt ska kunna få klarhet i momsfrågan för hästföretagare med tävlingsverksamhet.  Från vårt håll fortsätter vi också att lyfta exempel på den orimliga hanteringen som många hästföretagare utsätts för av Skatteverkets handläggare och vilken stress och oro det skapar.

Jan Kleerup och Urban Rydin har nyligen publicerat en artikel i Skattenytt utgåva 5. Läs hela artikeln i pdf-filen på länken nedan. 

Artikeln ger en mycket god bild av hela frågan och den sakliga grunden. Den får gärna delas vidare och vid behov användas som stöd i kommunikationen med Skatteverket.

Vid frågor kan följande personer kontaktas:

jan.kleerup@erlegal.se,

mats@manab.se,

 

Maria Croon

Vd Svensk Travsport