Hästar i träning och licenser 15 april

Strax under 14 800 hästar i svensk träning 15 april – en nedgång med ett par procent jämfört med ifjol. Tränings- och kör/ryttar-licenserna sjunker med nästan fem procent jämfört med ifjol till strax under 3 700 licenser.


Under 2020 kunde vi notera en liten glädjande stabilisering för både två- och fyrbenta, efter en nästan tjugoårig period av negativ trend. Men nu tre år senare ser det ut som 2000-talets minskning fortsätter igen.

licenser 15 april 2023.jpg

Jämfört med samma tid ifjol har licenssiffran sjunkit med nästan fem procent. I mitten av 1990-talet hade svensk travsport sin absoluta guldålder med över 10 000 registrerade tränings- och körlicenser. Sedan dess har antalet licenser sjunkit med några hundra per år, bortsett från 2020 då det faktiskt var en liten ökning.

Siffrorna för antalet häst i träning har visat en sjunkande trend sedan 1990-talet även om utvecklingen stabiliserats något de senaste fem åren. De svenska tränarna har sedan 2019 haft runt 15 000 varm- och kallblod på sina träningslistor i mitten av april. I år sjunker siffran något, cirka två procent.

Sedan millennieskiftet har antalet svenska licenser sjunkit med 54 procent medan antalet hästar i träning sjunkit med 37 procent.

Svensk Travsport brukar använda 15 april och 15 oktober som årliga mätdatum för antalet träningshästar och licenser. Notera att vårsiffrorna generellt alltid blir lägre än höstsiffrorna vilket främst beror på en del tränare och kuskar inte aktiverar sina årslicenser och träningslistor förrän framåt sommaren.

Den detaljerade redovisningen kan du hämta här nedan. Där finns siffror för olika licenstyper, varm- respektive kallblod, hästarnas ålder, banregioner med mera.