Foto: Marie Svensson, Färjestadtravet

Patrik Sandin tilldelas Svensk Travsports Stora Hederstecken

Färjestads avgående ordförande och STC:s tidigare ordförande Patrik Sandin har idag tilldelats Svensk Travsports Stora Hederstecken på Svensk Travsports fullmäktigemöte. Patrik Sandin är den trettonde personen som tilldelas utmärkelsen som ges till en person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat travsporten.


Det är Svensk Travsports styrelse som kan lämna förslag och det är sedan Svensk Travsports ägarkonsortium som beslutar om utdelande av Svensk Travsports Stora Hederstecken. Styrelsen motivering till att ge Patrik Sandin utmärkelsen var:

Patrik Sandin har företrätt Svensk Travsport och den svenska travsporten under ett antal decennier. Han har med sin person och klokhet representerat Svensk Travsport såväl nationellt som internationellt. Han är en person som alltid satt helheten före delarna och därmed alltid drivit frågorna i den riktning som är bäst för travsporten som helhet.

En av grunderna till att vara aktuell för Stora Hederstecknet är att man ska ha avslutat sina officiella engagemang inom travsporten. Patrik Sandin kommer att avgå som ordförande i Färjestadtravets styrelse den 27 april vilket gjorde det möjligt att föreslå honom till detta hederstecken.

Patrik Sandins gärning inom travsporten har varit lång och omfattande. Nedan ett urval av hans engagemang genom åren:

  • Patrik har suttit i STC/ST:s styrelse i två perioder. Totalt 21 år, varav 8 som ordförande.
  • Han har också suttit i ATG:s styrelse i två perioder. Totalt i 17 år och där var han vice ordförande i 8 år.
  • Lägg därtill att han förutom sitt lokala åtagande dessutom var ordförande i UET i 4 år.
  • Han blev ordförande på Färjestad 1980, han har varit med i styrelsen sedan dess.
  • Han har varit hästägare i olika stort omfång över åren
  • Han var som ordförande i Svensk Travsport med på fem (5) världskonferenser och är utsedd till Life Time Member
  • Han har suttit i styrelsen för Nordiska Travmuséet
  • Han har haft engagemang i basföreningar

Publicerad onsdag 26 april 2023. kundtjanst@travsport.se